Brexit, Renew Europe och en hög ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågor inom europaparlamentet!

Det nya året i Bryssel började med att Storbritannien formellt lämnade EU, vilket på många sätt påverkar Centerpartiets delegation och partigrupp Renew Europe. Samtidigt som Brexit är aktuellt, har Europaparlamentet godkänt resolutionen Green Deal som arbetades fram av Centerpartiets Brysselkansli och med Fredrick Federley som rapportör för Renew Europe.

Efter nyvalet i Storbritannien den 12 december stod det klart att Brexit var ett faktum och den 31 januari 2020 lämnade britterna EU. Nu följer en övergångsperiod fram till och med 31 december 2020 då framtida avtal ska förhandlas fram mellan EU och Storbritannien; allt från handel till säkerhet och fiske. Detta innebär att britterna fortsatt betalar avgift, men deras politiska representanter i Europaparlamentet och rådet lämnade den 31 januari. För vår partigrupp Renew Europe innebär det att gruppen minskar med hela 17 medlemmar. För Centerpartiet i Bryssel innebär det att en viktig samarbetspartner försvinner och att finna nya kollationer för samarbete blir därför av stor betydelse för såväl Renew som helhet och för Centerpartiets delegation.

Perioden framöver blir avgörande för att säkerställa att utträdet blir så ordnat som möjligt. Från Europaparlamentets håll har man tryckt på vikten av att minska de negativa effekterna för brittiska medborgare och EU-medborgare som bor i Storbritannien vilket också var föremål för en debatt under sessionen i Strasbourg tidigare i januari. Under januaris session i Strasbourg väntade även flera viktiga omröstningar såsom efterlevnaden av rättsstatens principer i Polen och Ungern och en resolution om ramverket för Green Deal. Det blev en intensiv och hektisk vecka i Strasbourg till följd av den viktiga post Fredrick Federley fick i november 2019 då han blev vald till Renew-gruppens rapportör för Green Deal. Fredrick hade därmed en särskilt betydelsefull roll inför omröstningen om Green Deal-resolutionen.

Den resolution som arbetades fram av Centerpartiets Brysselkansli vann Europaparlamentets gehör och visar på en hög ambitionsnivå från Europaparlamentet i miljö och klimatfrågorna. Beslutet visar på en tydlig riktning framåt för ett grönare Europa och går på många områden längre än kommissionens ursprungsförslag. Bland annat vill EP se ett klimatneutralt EU till 2050 och att koldioxidutsläppen ska minska med 55 procent till 2030, vilket ska jämföras med dagens mål på 40 procent. Man vill se högre mål för användandet av förnybar energi och ökade krav på biologisk mångfald. Dessutom ställde Europaparlamentet sig bakom Centerpartiets förslag i valrörelsen 2019 att vi borde ha ett motsvarande globalt Parisavtal mot antibiotikaresistens. I valrörelsen ville Centerpartiet se ännu högre mål men detta är ett viktigt steg framåt.

Nu fortsätter Centerpartiet i Bryssel arbetet med att se till att de konkreta lagförslag som Kommissionen ska presentera också respekterar minst den ambitionsnivå som Europaparlamentet vill se. Den centrala frågan är att säkerställa att Green Deal blir svaret på hur EU ska lyckas nå miljömålen och bli klimatneutralt innan år 2050. I Ursula von der Leyens tal till Europaparlamentet den 27 november 2019 sa hon:

”Jag har lovat er att lyssna på er. Och det är precis det jag gjort. Och det ska jag fortsätta med”

Uttalandet från kommissionens ordförande inger hopp om att de mål som sätts upp i parlamentets resolution om Green Deal kommer att hörsammas av kommissionen vilket är ett viktigt steg i rätt riktning på resan till att nå ett hållbart Europa. Nu ser vi fram emot att Green Deal blir verklighet. För den som vill läsa mer om kommissionens prioriteringar på området är kommissionens arbetsprogram som släpptes sista veckan i januari att rekommendera.