Centerpartiets Internationella stiftelse arbetar för kvinnors politiska deltagande i Benin

Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, genomför sedan 2018 projektet ”Get Involved! Women empowerment in Morocco and Benin”. Målet är ökat politiskt deltagande och inflytande för kvinnor.

Projektet ”Get Involved!” är finansierat av EU och genomförs av flera europeiska stiftelser och där CIS ansvarar för aktiviteterna i Benin i Västafrika tillsammans med sin lokala partner IGD. Projektet innebär bland annat utbildning, coachning och mentorskapsprogram för politiskt intresserade kvinnor, stöd till nätverk för kvinnliga politiker, utbildningar och påverkansarbete riktat till partiers ledarskap och stöd till internt jämställdhetsarbete inom partier.

Benin är ett av världens fattigaste länder, omkring hälften av befolkningen beräknas leva på under 2 dollar per dag. Landet har länge varit en av regionens stabilaste demokratier men valen 2019 präglades av oppositionsbojkotter och protester. Kvinnors ställning inom politiken i Benin är generellt svag. Juridiskt har de samma rättigheter och möjligheter som män, men deras faktiska deltagande och inflytande är lågt. Endast 7% av parlamentsledamöterna är kvinnor och man uppskattar att endast 10-20% av partiernas medlemmar är kvinnor.

Nedan presenteras deltagar i Get Involved där de berättar hur projketet har hjälpt dem:

Souana Sambieni, grundande medlem av partiet Union Progressiste:

”Get Involved har för mig varit en riktig chans i mitt politiska engagemang. Det har verkligen öppnat mina ögon. Tidigare var jag den blygaste, den som aldrig tog ordet eller uttryckte mina idéer. Idag har jag lätt att uttrycka mina mål, visioner och åsikter. Projektet har stärkt min ledarskapsförmåga och min kunskap om de utmaningar som kvinnor möter i politiken. Idag har jag de färdigheter jag behöver för att etablera mig på den nationella politiska arenan. Om tio år är jag parlamentsledamot!”

Mariam Bouraïma, medlem i partiet Union Progressiste:

”Detta projekt har betytt oerhört mycket för mig. Tidigare hade jag väldiga svårigheter att utrycka mig offentligt på grund av min blyghet. Fastän jag deltog på flera politiska möten har jag aldrig vågat öppna munnen. Projektet Get Involved har gett mig bättre självförtroende och gjort att jag vågar fatta egna beslut. Idag deltar jag regelbundet i aktiviteter i mitt parti och jag är också aktiv i en organisation som jobbar för mänskliga rättigheter.”

Astide Michai, juridikstudent och vice ordförande för frihets- och demokratikommissionen i Benins ungdomsparlament:

”Tidigare såg jag politik som något negativt, förknippat med bedrägeri och korruption. Genom Get Involved har jag förstått att vi måste engagera oss politiskt för att kunna göra positiva samhällsförändringar och inte upprepa våra föregångares misstag. Tack vare min coachs stöd har jag börjat ta mina första steg i politiken och vill vara politiskt engagerad i framtiden.”

Projektet finansieras till största del via EU-medel, men CIS står själv för en egeninsats som finansieras med insamlade medel. Vill du vara med och bidra till projektet? Genom en gåva medverkar du till att fler kvinnor i Benin kan öka sitt politiska deltagande och inflytande.

Skänk en gåva! Swisha till 123 089 88 66