Liberal Internationals projekt för att stötta kvinnor i politiska partier

Liberal International (LI), den globala federationen av liberala partier som samlar 106 medlemsorganisationer från Andorra till Zanzibar, är Centerpartiets globala samarbetsorganisation. LI är den enda politiska internationalen som har en kommitté för mänskliga rättigheter och under 2019 samlades alla medlemmar och samarbetsorganisationer för att utveckla ett Women in Political Parties (WIPP) Index. Den 4 februari i år lanserades även en tillhörande handbok för att hjälpa partier från hela världen att bli mer inkluderande i projektet.

I MR-kommittén sitter Centerpartiets Europaparlamentariker Abir al Sahlani som ledamot, och ett av prioritetsområdena för den sittande MR-kommittén är kvinnors politiska deltagande. Projektet om WIPP Index och dess handbok har pågått under en längre tid och som grund för projektet har både forskning och erfarenheter från riktiga politiska partier använts.

I handboken samlas så kallade best practices inom kvinnligt deltagande från LI:s medlemskår – och här har både Centerpartiets Mångfaldshandbok och Centerkvinnornas arbete varit väldigt inflytelserika. Den behandlar bland annat vikten av mentorprogram, utbildningar och nätverk för att hjälpa kvinnor i sina politiska karriärer, men också vikten av att partier arbetar aktivt för att främja verkligt inflytande för kvinnor istället för att endast räkna huvuden. Framförallt betonas det att partier inte löser några problem genom att blunda och säga att "här är allt bra" – något som tyvärr är vanligt inom liberala partier.

Indexet, baserat på både externa data och ett självskattningsformulär som fylls i av partierna, kalkyleras genom att partiet svarar på en mängd frågor – från andelen kvinnliga representanter i riksdagen till närvaron av ett kvinnoförbund med reellt inflytande i partiet. Utifrån dessa svar räknas partiets index ut, och hänsyn tas till det politiska läget i landet där partiet är verksamt. Det är, av naturliga skäl, inte särskilt givande att utan politisk kontext att exemplevis jämföra ett parti i Sverige med ett parti i Marocko.

Under hösten 2019 testades indexet av partier från Europa, Asien och Afrika – och Centerpartiet var ett av dessa testpartier! Inom kort kommer indexet att för första gången öppnas för hela LI:s medlemskår, och resultatet kommer att presenteras vid LI:s 63:e kongress i Sofia, Bulgarien 25–27 juni 2020.

Vill du veta mer om LI:s arbete med mänskliga rättigheter? Läs mer på Liberal Internationals hemsida. Du kan också läsa handboken i sin helhet genom att klicka här.