Välkommen till Karin Söderdagarna 16-17 oktober!

Bild

Karin Söderdagarna är ett utrikes- och säkerhetspolitiskt forum för Centerrörelsens medlemmar och anordnas av Centerpartiets internationella kommitté. Evenemanget är ett sätt för att få inspel till politikutvecklingen. Därför är delar av evenemanget interaktivt och deltagarna har möjlighet att komma med synpunkter och förslag! På grund utav den rådande pandemin genomförs evenemanget digitalt.

Evenemanget kommer äga rum den 16-17 oktober.

I år fokuserar vi på två olika teman. Under fredagen vill kommittén ha synpunkter på sitt rapportutkast för en nytt internationellt utvecklingssamarbete och bjuder därför in till en diskussion om rapporten. Lördagen ägnas åt en idépolitisk utrikespolitisk diskussion med anledning av ett av de tre stämmoprogrammen, "En starkare liberal demokrati", som just nu arbetas fram inför partistämman 2021.

För mer info och anmälan, klicka här!

 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.