• / Nyheter
  • / Möt vårens deltagare för Centerpartiets internationella akademi!

Möt vårens deltagare för Centerpartiets internationella akademi!

Bild

Rekryteringen för Centerpartiets internationella akademi våren 2021 är nu avslutad!
Lär känna vårens deltagare och se var de ska praktisera genom att läsa deras presentationer.

Beroende på hur pandemin utvecklas påverkar det huruvida praktiken kan genomföras på plats eller inte.

Från vänster:

Moa Ryberg är 27 år gammal och har nyligen avslutat sin mastersexamen i European Affairs vid Lunds universitet. Dessförinnan läste hon kandidatprogrammet i freds- och konfliktvetenskap, inom vilket hon praktiserade på Sidas avdelning för Europa och Latinamerika. Detta ledde till ett fördjupat intresse för EU och valet av mastersprogram. Vad Moa tycker är mest intressant med EU är de grundläggande värderingarna, politiseringen av EU och inte minst hur man kan öka allmänhetens engagemang kring vad som händer i Bryssel. I januari blir Moa en del av Centerpartiets kansli i Bryssel där hon ser fram emot att få uppleva EU-maskineriet.

Linnéa Lindström är 22 år och kommer från Tyresö, söder om Stockholm. I vår tar hon sin Politices kandidatexamen med inriktning statskunskap från Uppsala universitet. Genom utbildningen har hon fått upp ett stort intresse för både inrikes- och utrikespolitik, framförallt när det kommer till internationella relationer och demokrati. I framtiden ser hon sig jobba i en internationell organisation som arbetar för de liberala grundvärderingarna som hon brinner mycket för. Linnéa ser fram emot att få bidra till arbetet på Centerpartiets internationella kansli i Stockholm under våren.

Elna Larsson är 27 år och kommer från Kristianstad. Efter gymnasiet studerade hon Political Science under ett år på Troy University i Alabama. Därefter har hon läst juridik vid Lunds Universitet och gjorde 2017 ett Erasmus-utbyte på KU Leuven i Belgien där hon studerade EU-rätt och internationell rätt. Vid sidan av studierna har hon haft ett långt engagemang i European Law Students’ Association. Senast kommer hon från en praktik i Bryssel där hon arbetade som Policy Assistant på Nordic Logistics Association jan-juli 2020. Hon brinner särskilt för EU, mänskliga rättigheter, jämställdhet och internationell politik. Det hon ser fram emot mest i Washington D.C. är att öka sin kompetens inom internationell politik och att få uppleva den politiska pulsen i USA:s spännande huvudstad.

Olivia Brinck är 25 år och har nyligen avslutat sin masterexamen i psykologi med inriktning organisation och ledarskap vid Umeå universitet. Hon har tidigare arbetat med internationella IT-projekt för Dell och bodde under sex månader i Kapstaden där hon gjorde sin psykologpraktik på Neurodiversity Center. Nu vill hon gärna jobba med organisationsutveckling och politiska frågor i en internationell kontext som en förberedande grund för att senare utbilda sig till diplomat. Hon ser mycket fram emot att få ingå i och bidra med kunskap till teamet på Democratic Alliance till våren.

Markus Barnevik Olsson är 24 år och har snart en fil. kandidatexamen i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han har ett omfattande intresse för utrikes- och internationell klimatpolitik, och drömmer om att jobba med dessa frågor i framtiden. Som artikelskrivare för Utrikespolitiska Föreningen vid Lunds universitet, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), och Utrikespolitisk Afton, och som tidigare nationell representant för Klimatstudenterna, är det dags för hans första riktiga steg in i politiken. Markus kommer vara stationerad i London under våren och arbeta på The Liberal Democrats internationella kontor.