• / Nyheter
  • / Inga pengar bör ges till EU-länder som bryter mot grundläggande rättigheter

Inga pengar bör ges till EU-länder som bryter mot grundläggande rättigheter

Knappt hade Europaparlamentet och majoriteten av EU:s medlemsländer enats om att utbetalningar från EU-fonder endast ska utbetalas till medlemsländer som följer EU:s grundläggande principer, rättsstat och demokrati innan Ungerns premiärminister Viktor Orbán lade in sitt veto mot den nya EU-budgeten. Denna tveksamma inställning till demokrati måste få ett stopp.

EU är Sveriges absolut viktigaste samarbetspartner - men EU står också för ett antal värderingar. Det är frihet, demokrati och rättssäkerhet. Vi är många som dagligen kämpar för ett EU där dessa värderingar ska genomsyra alla de europeiska samhällena. Tidvis blir det extra tydligt vilket viktigt arbete detta är och hur mycket som finns kvar att uträtta för att leva upp till löftet om en union där alla får ta del av denna demokrati. De senaste veckorna har vi fått se exempel på bristerna som kvarstår inom europeisk rättssäkerhet, och vi har än en gång påmints om att vägen till frihet för många bara har påbörjats.

Under de senaste åren har vi sett ett nedmonterande av dessa värderingar. I Ungern har det regerande partiet, Fidesz, i princip förklarat krig mot den fria forskningen. Man har stängt universitet och tv-stationer. I Polen har rättsstatsprincipen på allvar satts i gungning genom att domstolsväsendet politiserats, med domare som riskerar repressalier beroende på innehållet i domslut eller beslut.

Under hösten har även frågan kring rätten till abort varit aktuell. I Polen, där vi finner en abortlag som är bland de mest restriktiva i Europa, har ett initiativ tagits för att ytterligare strama åt abortmöjligheterna. Detta skulle resultera i ett nästan totalt förbud. Ett stort kliv bakåt i arbetet för kvinnors rättigheter och fria vilja. Över hela Europa kunde högljudda protester höras, och givetvis ledde detta bakåtsträvande initiativ till debatt och en önskan om interaktion på EU-politisk nivå. En resolution lades fram i parlamentet som i slutet av november röstades igenom av en stor majoritet. Det är tydligt att vi parlamentariker har satt ned foten och satt ökad press på polska beslutsfattare att göra om och göra rätt. Att kvinnor i EU år 2020 ska behöva resa ut ur landet på grund av orimligt strikta abortlagar, alternativt uppsöka någon utan tillräcklig medicinsk kunskap, är att neka människor rätten till en trygg och säker vård då det kan föra med sig fruktansvärt stora risker för kvinnors hälsa.

Detta är endast ett axplock av hur mänskliga rättigheter och demokratiska principer hotas i Europa. Vi borde aktivt se till att inga pengar betalas ut till den som lägger ned den europeiska demokratin. Om man inte accepterar reglerna - kanske man heller inte borde vara medlem?