Distriktsrepresentanters deltagande på ALDE-kongressen

Den 11 och 12 juni 2021 höll det liberala europeiska partiet ALDE, som Centerpartiet ingår i, sin allra första digitala partikongress. Centerpartiet tog inför kongressen fram en delegation bestående av bland annat riksdagsledamöter, europaparlamentariker och politiskt sakkunniga. I delegationen deltog även Cecilia Runesson och Madelaine Jakobsson som distriktsrepresentanter. Vi har frågat Cecilia och Madelaine om de intryck och lärdomar de har tagit med sig från kongressen.

Som distriktsrepresentanter deltog ni tillsammans med Centerpartiets delegation på ALDE-partiets kongress. Vad tar ni med er från kongressen?

Cecilia: Det var intressant att delta på ALDE-partiets kongress och få delta i beslut på EU-nivå som påverkas allas vår vardag.

Madelaine: Det var roligt att få vara en del av delegationen igen, det är tredje gången jag deltar på en ALDE - kongress, andra gången som röstande delegat. Självklart hade det var ännu roligare att få delta fysiskt, det blir bättre diskussioner när man kan träffa alla. Dels tar jag med mig att vi har så många duktiga personer i vårt parti när det kommer till internationella frågor och dels tar jag med mig vikten av att vi faktiskt aktivt är med, vi fick igenom flera viktiga resolutioner och flera viktiga förändringar på andra resolutioner.

Var det något särskilt intressant eller spännande som stack ut under kongressen?

Cecilia: Just på denna kongress var det intressant att diskutera frågor som rör arbetsmarknaden, jordbruket, miljön och även sociala frågor rörande möjlighet till föräldraledighet och äldreomsorg.

Madelaine: Röstningen i sig är ju rätt spännande, nu försvårades det av att det var digitalt men vi hjälptes åt på ett bra sätt, det gick väldigt snabbt och då gäller det att veta vad vi ska rösta på. De samtal som fördes på lördagen, speciellt det om att stärka demokratin var väldigt intressant.

Hur ser ni på betydelsen av att centerpartister från hela landet deltar på ALDE:s kongresser eller liknande evenemang?

Cecilia: Centerpartiet är en gräsrots-organisations så det lokala engagemanget i de globala frågorna är en förutsättning för centerorganisationens helhet och politik.

Madelaine: Jag tycker att det är väldigt viktigt, både för att dessa frågor är viktiga för hela landet men också för att kunna få med hela landet-perspektivet in i diskussionerna. Vi behöver alla hjälpas åt för att få fler att engagera sig i dessa frågor även på lokal nivå, besluten som tas i EU påverkar varenda kommun i vårt land.

Hur tycker ni att vi på bästa sätt kan höja den internationella medvetenheten i Centerpartiet?

Cecilia: Genom att fortsätta att ge medlemmar en röst. Möjligheten att påverka skapar ett större engagemang.

Madelaine: Det tror jag vi måste göra tillsammans. Genom att bjuda in till sammanhang som detta och genom att sprida information om vad som händer och vad som är på gång så kan ni höja den medvetenheten. Det finns ju också internationella kontaktpersoner i varje distrikt, använd dem till att få större spridning och input i olika sammanhang.

Har ni några rekommendationer till andra centerpartister som är intresserade av att lära sig mer om partiets internationella arbete?

Cecilia: Min rekommendation riktar sig snarare till Centerpartiets organisation att göra utskick till medlemmarna om Centerpartiets internationella arbete. Det skulle kunna förekomma oftare i nyhetsbrev och liknande.

Madelaine: Det bästa sättet anser jag vara att i sociala medier följa de personer som vi har i partiet som jobbar med dessa frågor, Abir, Emma, Kerstin och andra. Följ också andra partier i Europa samt ALDE och andra organisationer. ALDE har till exempel ett intressant nyhetsbrev som man kan anmäla att man vill få. På det sättet får man mycket information om vad som är på gång. Bjud in dem från vårt parti till din krets eller till ditt distrikt för att få ännu mer information om vad som är på gång och delta i samtal och diskussioner för att kunna få ge din syn på det internationella arbetet.