Abir al-Sahlani om EU:s moment 22 i Afghanistan

Efter sommaren fick vi ännu en gång se hur talibanerna tågar in i Kabul och resterande Afghanistan. Detta gör dem på bekostnad av civilsamhället, där kvinnor och flickor kommer att drabbas värts. EU befinner sig nu i ett moment 22.

Nu har det gått över en månad sedan Afghanistan överrumplades av talibanerna, men vad är det som egentligen försiggår bakom lykta dörrar och vad gör EU i frågan? I dagsläget har EU-ländernas utrikesministrar träffats för att diskutera händelseutvecklingen i Afghanistan och hur EU bör agera för en hållbar politisk lösning, skydda civilbefolkningen samt utformandet av en migrationspakt.

Men läget i Afghanistan är minst sagt instabilt. Journalister som försöker rapportera om det dagliga läget hotas och den lilla inblick vi har fått tyder på att kvinnor raderats från det offentliga livet. Civilbefolkningen har kommit i kläm där biståndet har strypts från många håll. Individer får köa i timmar för att komma fram till en bankomat och det är svårt att få tag på mat och vatten. Vi har också sett, under det tidigare talibanstyret, hur kvinnor och flickor förtrycks genom att fråntas möjligheten till utbildning och uttryck. Vi ser tydliga tecken på att det sker återigen.

En talesperson från talibanerna har förmedlat budskapet om att styret kommer se annorlunda ut nu än när talibanerna hade makten mellan 1996-2001, men redan nu ser vi hur kvinnor och flickor förtrycks mer och mer. Kvinnliga studenter måste bära abaya och niqab vid deltagande i klasser och alltid vara åtskilda från män med ett skynke. Kvinnor kommer inte heller att ges möjligheten till högt uppsatta positioner.

EU står nu framför en utmaning där vi inte kan ge kontinuerliga bistånd till Afghanistan som styrs av en terroristorganisation, men vi kan inte samtidigt lämna civilbefolkningen därhän. EU, som en internationell union, måste samtala med lokala organisationer från civilsamhället och andra som är nere på marken för att skapa sig en överblick om det rådande läget. Samtidigt behöver EU ha en hållbar och tydlig migrationspakt och lagstiftning på plats, så att vi rättssäkert, ansvarsfullt och humant kan hantera den kommande flyktingvågen.

Men vi måste agera snabbt med humanitära värderingar som vår högsta prioritet. Civilas, främst kvinnor och flickors, livssituation har redan påtvingats förändringar som vi inte kan acceptera. Vi har sett det här en gång tidigare i Afghanistan och vi kan inte låta det ske igen.

Abir al Sahlani