Ansökan till Alliance of Her 2022 är öppen!

I dagens politiska landskap i Europa råder det brist på kvinnlig representation, bland annat eftersom kvinnor möter fler utmaningar än män för att behålla sin plats i politiken. Alliance of Her (tidigare European Women’s Academy) är en utbildning och en plattform dedikerad för att främja kvinnligt ledarskap och jämställd politisk representation i Europa.

Utbildningen fungerar som en plattform för liberala kvinnor att diskutera politik och utbyta erfarenheter. Med inspiration av politiska experter och ledare erbjuds praktiska verktyg som kandidaterna kan ta med sig i sitt politiska arbete. Det är fokus på kandidaternas behov, utmaningar och ambitioner inom politiken, bland annat fokuserar man på utvecklingsområden som identifiering och utveckling av kandidatens kärnfrågor, kampanj- och valrörelsestrategier, retorik och kommunikation.

Centerpartiet nominerar årligen deltagare till ALDE-partiets utbildningar, bland annat till Alliance of Her (AoH) där vi även har verksamma alumner i alumninätverket som har i uppdrag att utveckla utbildningen.

Alliance of Her 2022

År 2022 kommer ALDE att erbjuda två klasser med AoH: AOH klass 2022 och AOH X LYMEC klass 2022.

Kostnaderna för resa, boende, måltider och deltagande omfattas av ALDE. Utbildningstillfällena kommer att äga rum i Chateau de Ronchinne, Belgien.

  1. AOH klass 2022

Öppet för kvinnor i alla åldrar och bakgrunder. Utbildningen fokuserar på de faktorer som är väsentliga för ett politisk engagemang inom europeisk kontext. Deltagarnas politiska mål kommer vara i centrum av utbildningen och varje deltagare kommer att få stöd för att utveckla ett starkt nätverk.

  1. AOH X LYMEC klass 2022

För första gången organiserar ALDE tillsammans med European Liberal Ungdom (LYMEC) en utbildning tillägnad åt liberala kvinnor i politiken under 30 år. Under utbildningen är det fokus på de särskilda behoven och erfarenheterna av unga människor som är aktiva i europeisk politik. Det kommer finnas möjlighet att nätverka och få mentorskap.

Ubildningen delas upp i tre sessioner under 2022:

Session I (AOH X LYMEC class): 27-30 januari

Session I (AOH class): 31 mars - 3 april

Session II (AOH X LYMEC class): 16-19 juni

Session II (AOH class): 22-25 september

Session III (AOH + AOH X LYMEC): tbc

Kriterier

Det finns viktiga behörighetskriterier för att ALDE-partiet ska finansiera kandidatens deltagande i AoH.

  1. Som kandidat får man inte besitta ett offentligt valt ämbete under utbildningen.
  2. Att man som kandidat planerar att inte kandidera till politiskt ämbete mellan 27 januari 2022 - 27 november 2023 (det vill säga 12 månader efter den sista sessionen). Kandidaterna måste underteckna en deklaration som anger att de följer ovanstående kriterier. Om deras förhållanden förändras måste deras sponsorparti finansiera sitt deltagande.
  3. God tal- och skriftförmåga i engelska (alla sessionerna kommer vara på engelska)

Ansökan skickas till Centerpartiet som i sin tur nominerar en kandidat till ALDE. Ansökan ska innehålla information om ditt nuvarande politiska engagemang och motivering på engelska (max 100 ord) varför du borde bli nominerad till AoH 2022 och/eller AOH X LYMEC klass 2022.

Sista ansökningsdag är onsdagen den 3 november och ni skickar er ansökan och eventuella frågor till astrid.nord@centerpartiet.se

Vill du veta mer om Alliance of Her kan du läsa vår intervju med tidigare deltagare Anna Gundstad Bäckman här!