Deltagarna i Centerpartiets internationella akademi våren 2022

Från vänster på bilden: Isabella Aslan, Kristin Ferm, Lukas Nygårdh, Sofie Plomér Sundqvist och Marie Hanson


Rekryteringen av Centerpartiets internationella akademi våren 2022 är färdig och vi kan nu presentera fem nya ansikten som kommer att fördela sig på tre olika kontinenter för att lära sig mer om internationell politik och Centerpartiet.

Centerpartiets internationella akademi kommer under våren ha praktikanter utsända på partiets Brysselkansli i Europaparlamentet, hos det Sydafrikanska oppositionspartiet Democratic Alliance i Kapstaden, National Democratic Institute i Washington, D.C, och på Centerpartiets internationella kansli i Stockholm. På grund av rådande omständigheter kopplade till covid-19 kan man behöva genomföra sin praktik på distans från Sverige, men vi hoppas att alla ska kunna genomföra sina praktiker på plats.

Här är akademideltagarnas presentationer!

Isabella Aslan- är 29 år från Stockholm. Hon började sin akademiska karriär med att läsa statsvetenskap i Stockholm 2014, innan hon flyttade ner till Malmö för att ta sin kandidat i Freds- och konfliktvetenskap. Isabella avslutade sin master i Mellanöstern studier på Lunds universitet augusti 2021. Hennes främsta fokus är säkerhetspolitik, europeisk integration, konflikthantering och jämställdhetsfrågor. Isabella kommer att ta plats på partiets Brysselkansli där hon kommer få lära sig hur EUs institutioner och beslutsfattande fungerar i praktiken, något hon ser mycket fram emot.

Kristin Ferm- är 27 år och tog nyligen juristexamen med specialisering inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Med ett stort intresse för internationella frågor och tidigare erfarenhet från en av Sveriges ambassader i utlandet och Utrikesdepartementet i Stockholm ser hon fram emot att arbeta med demokratifrågor vid National Democratic Institute under våren.

Lukas Nygårdh - är 23 år och kommer från Leksand, Dalarna och har nyligen tagit en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet. Han skrev sin masteruppsats om polisbrutalitet och strukturell rasism i samband med mötes- och demonstrationsfriheten i USA, vilket var en intressant och lärorik utmaning på flera olika sätt. Lukas har alltid haft ett stort intresse för mänskliga rättigheter och demokrati och under studieåren växte även hans intresse för folkrätt och internationell politik. Lukas ser väldigt mycket fram emot att lära sig mer om sydafrikansk politik och bidra till arbetet hos Democratic Alliance på plats i Kapstaden.

Sofie Plomér Sundqvist- är 24 år och skriver just nu sin masteruppsats inom statsvetenskap med ett särskilt fokus på säkerhetspolitik. I sin ryggsäck har hon en Politices kandidatexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet, en tidigare praktik vid Institutet Mot Mutor samt utbytesstudier i Storbritannien. Erfarenheter som fördjupat hennes intresse för säkerhet- och utrikespolitik framförallt gällande internationella samarbeten. Hon ser mycket fram emot att få lära sig mer om dessa frågor som en del av Centerpartiets internationella kansli i vår.

Marie Hanson- är 24 år och studerar sitt femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Inom ramen för sin utbildning har hon valt en energiteknisk inriktning och en master inom strategi och styrning. Utbildningen har framförallt bidragit med perspektiv från både den akademiska världen och näringslivet, vilka hon ser framemot att ha möjlighet att binda ihop med det politiska genom att lära sig mer om beslutsprocesserna och det dagliga arbetet i Europaparlamentet. Marie har ett stort intresse för hållbarhetsfrågor med fokus på energi och miljö, något som återspeglas i både de ideella engagemang och extrajobb som hon haft under studietiden. Hon ser mycket framemot våren som kommer spenderas på Centerpartiets Brysselkansli.