Emma Wiesner på plats på FN:s klimatkonferens COP26

Emma Wiesner, en av Centerpartiets Europaparlamentariker, har befunnit sig på plats på FN:s klimatkonferens COP26. Emma är mycket fokuserad på klimatfrågor och arbetar aktivt med det inom Europaparlamentet, där hon bland annat företräder Renew Europe i förhandlingarna kring det nya förslaget för EU:s system för utsläppshandel.

I veckan har jag befunnit mig på klimattoppmötet COP26 för att representera Centerpartiet och EU:s delegation. Stämningen på plats i Glasgow var spänd och förväntansfull. Det märks att mycket står på spel.

Inför mötet var förväntningarna höga, vi vill att världsledarna ska leverera:
- ett färdigställande av Parisavtalets regelbok, det får inte längre finnas några luckor eller oklarheter i hur Parisavtalet ska uppnås.
- nationella åtaganden tar oss till maximalt 1,5 graders uppvärmning
- 100 miljarder dollar, som utlovats, till klimatinvesteringar i utvecklingsländer

Dessutom finns det mycket mer som länderna bör ta tag i som Centerpartiet och EU driver - vi måste fasa ut subventioner till fossil energi, sätta stoppdatum för fossila bränslen, sätta pris på utsläpp och se till att vi i EU gör vår läxa på hemmaplan.

Efter den första veckan kan jag konstatera att läget såg mycket lovande ut, men mycket är kvar att leverera! Positivt är att frågan om stoppdatum för fossila bränslen behandlats under förhandlingarna och att länder som Indien verkligen levererade nya klimatåtaganden, utöver experternas förväntningar. Nu återstår en vecka av förhandlingarna, och enormt mycket står på spel för att ro klimatarbetet i land och lyckas med förhandlingarna.

På plats träffade jag forskare, företag, ungdomar, organisationer, beslutsfattare och journalister för att driva på för en ambitiösare klimatagenda, deras budskap till politiken är dessutom tydligt; det är allvar nu, det behövs en grön energiomställning!

Emma Wiesner