En rapport från Bryssel

Hösten har ordentligt satt sitt grepp om Bryssel och i EU-parlamentet är aktiviteten hög. För Brysselkansliet, och våra två parlamentariker Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani, har arbetet den senaste tiden kretsat kring Fit for 55, arbetskraftsinvandring och det allt mer allvarliga läget i Polen.

I linje med den gröna given och målet om ett klimatneutralt EU till år 2050 presenterade EU-kommissionen under sommaren åtgärdspaketet ”Fit for 55”. Sedan en tid tillbaka har EU-parlamentet börjat behandla de lagstiftningsfiler som ska säkra EU:s mål om en 55 procentig minskning av utsläppen fram till 2030, där vår egen Emma Wiesner har en mycket viktig roll i att företräda Renew Europe i förhandlingarna kring det nya förslaget för ETS - EU:s system för utsläppshandel.

Många av lagstiftningsfilerna knyter an till viktiga profilfrågor för Centerpartiet, inte minst när det gäller skog och markanvändning, förnybara bränslen, ökade incitament för utsläppsminskningar liksom det övergripande målet om att pressa ner utsläppen fram till 2030. Som praktikant är det onekligen spännande att få at del av de besluts- och behandlingsprocesser som lägger grunden för den klimatpolitik EU ska driva och implementera under de närmsta decennierna, särskilt med tanke på de olika ingångar och intressekonflikter som finns representerade inom ramen för EU-parlamentets arbete.

Abir Al-Sahlani har i sin tur nått nya framgångar med sin lagstiftningsfil om arbetskraftsinvandring. 26:e oktober var det röstning om filen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE), där hela 75 procent av utskottet valde att stå bakom den, och antogs därmed med en bred majoritet. Filen skickar en tydlig signal till EU:s medlemsländer och tredje land att vi vill öka möjligheterna för arbetsgivare i att rekrytera rätt kompetens, samtidigt som vi säkerställer att det blir lättare för arbetsgivare och arbetstagare att finna varandra med hjälp av en talangpool. Nu återstår voteringen i plenum, i Strasbourg, i slutet av november.

Vad som också varit på tapeten den senaste tiden är händelseutvecklingen i Polen. Under den andra plenarveckan i Strasbourg, närmare bestämt den 19:e oktober, debatterades den polska regeringens beslut att inskränka och montera ner viktiga delar av det vi förknippar med rättsstatens principer. Centerpartiet tog, genom Abir, tillfället i akt att debattera frågan i plenum, där hon vände sig direkt till Polens premiärminister Mateusz Morawiecki för att betona allvaret och markera gentemot den totalitära utvecklingen i Polen, liksom värnandet av mänskliga fri- och rättigheter i hela Europa.

Hösthälsningar från Bryssel,

Viktor Botvidsson och Tyra Lundberg.