Kerstin Lundgren om statsdirigerad människosmuggling

Det vi ser från auktoritära ledare är att man är beredd att använda människor som vapen. Vi har sett hur övergrepp och våldtäkter på kvinnor används som ett vapen i olika krig och konflikter. Förgrymmat. Vi vet att de totalitära staterna som Putins Ryssland och Lukashenka är beredd att använda alla redskap och metoder för att nå sina långsiktiga politiska mål. Det råder ingen tvekan om att de inte skyr några metoder.

Erdogan testade och visade vägen för andra. Genom att bussa människor till EU:s gränser och avläsa reaktionen öppnades metoden för andra. Putin testade detta gentemot såväl Finland som Norge för ett antal år sedan. Nu väljer Lukashenka med säkert stöd och inspiration från Kreml att ge visumfrihet till utvalda länder för att sedan lura människor till Minsk på falska premisser.

Jag hade nyligen ett möte med EU-kommissionären Ylva Johansson där det stod klart att EU läser detta tydligt. Det började med människor lockade att resa från Bagdad till Minsk med sikte på att tas emot i EU. De fick övernattning på hotell i Minsk, löfte om att de pengar de skulle deponera var en säkerhet om de inte togs emot. Då skulle de kunna komma åter och återfå sina pengar. Det var bara den haken att de vakter som uppträdde så väl bytte skepnad när bussarna närmade sig gränsen till Litauen och Lettland. Då ombads resenärerna gå av för att sedan med sköldar fösas över gränsen och sedan hindras komma tillbaka.

EU har nu förhandlat med Irak så den vägen är stoppad men då öppnar Lukashenka dörren för länder som Pakistan, Egypten, Namibia, Egypten, Iran, Jordanien, Libanon m fl. Allt för att uppenbart hitta människor att lura till Minsk för att bli ett nytt vapen i handen på Lukashenka. Det är statsdirigerad människosmuggling och ett oerhört cyniskt agerande. Det är helt avgörande att EU förmår agera gemensamt och tydligt mot detta. Nya sanktioner som också riktar sig mot de som så uppenbart lockar och lurar människor.

När jag nyligen var i Vilnius på den årliga säkerhetskonferensen så var det tydligt hur viktigt det är att vi står tillsammans för att brännmärka och stoppa denna statsorkestrerade människosmuggling. Våra baltiska grannar känner av hybridkrigsföringen över hela fältet och är tydliga med vikten av att vi klarar att möta och svara tillbaka över hela fältet. Här krävs vår solidaritet men också ett samlat savar från EU. Jag uppfattade att Ylva Johansson var med på detta, men hennes mandat kan bara leverera ett delsvar. Det måste mötas samlat.

Kerstin Lundgren