Välkommen till Karin Söderdagarna

Centerpartiets internationella kommitté bjuder in till Karin Söderdagarna den 3-4 december 2021.

Karin Söderdagarna är en utrikes- och säkerhetspolitiskt konferens för Centerrörelsens medlemmar och anordnas av Centerpartiets internationella kommitté, som leds av partiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren. I år fokuserar vi på två olika teman.

På fredagen bjuder vi in till ett panelsamtal följt av en gruppdiskussion om EU:s framtidskonferens och hur det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet utvecklas på EU-nivå som Sverige och Centerpartiet måste förhålla sig till.

Lördagen ägnas åt den liberala demokratins utveckling och den auktoritära skiftningen vi ser i omvärlden. Diskussion och uppföljning av stämmoprogrammet En starkare liberal demokrati kommer att ingå.

Karin Söderdagarna är ett sätt för internationella kommittén och partiet att få inspel till politikutvecklingen. Därför är formerna för eventet anpassade för att ge deltagarna utrymme att vara aktiva i gruppdiskussionerna eller där möjlighet ges för att ta ställningstaganden.

Det går att anmäla sig till hela konferensen eller till endast en dag. Deltagare som kan delta båda dagarna kommer att prioriteras om antalet ansökningar överstiger antalet platser. Skicka in din ansökan med motivering för varför du vill delta senast onsdag 10 november. Notera att anmälan inte är en garanti för att du får en plats på konferensen.

Kostnader för boende, måltider och resa (resekostnad upp till 1000 kr) bekostas av arrangörerna. Deltagaravgift för konferensen är 200 kr.