Att skaka hand med främmande makt

Under Kommundagarna arrangerade Centerpartiets internationella kommitté ett välbesökt digitalt seminarium, ”Att skaka hand med främmande makt,” - som handlade om utländska påverkansoperationer och svensk motståndskraft.

Medverkade gjorde Mikael Tofvesson från Myndigheten för psykologiskt försvar, Kristina Syk från Säkerhets- och försvarsföretagen, och Patrik Oksanen, journalist, författare och Senior Fellow på tankesmedjan Frivärld. Seminariet modererades av Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren som inledde samtalet med att fråga hur vi som Centerpartister kan bemöta eventuella operationer från främmande makt i valrörelsen. Hur ser vår motståndskraft mot påverkansoperationer ut och hur rustade är våra system på kommunal och regional nivå?

Enligt Mikael Tofvesson har MSB sedan 2015 identifierat flera påverkansoperationer mot Sverige där våra brister och omtvistade frågor har utnyttjats för att bland annat påverka svensk utrikespolitik. Han berättade vidare att främmande makt kan komma att försöka påverka det svenska valresultatet, eller ifrågasätta legitimiteten för det samma, för att försvaga kommande regering. Vi måste därför, enligt Mikael, börja prioritera byggandet av motståndskraft då hoten blir allt värre. Han uppmanade politiker att tänka kritiskt kring den information de delar och att alltid ställa sig frågan - vem ligger bakom informationen? Han menade vidare att det viktigaste inte är att peka ut vem som ligger bakom en kampanj utan kraften borde läggas på att minska avståndet mellan mediebilden och den sanna bilden av vad som har hänt.

Kristina Syk berättade om hur privata aktörer har kommit att få ett stort och tungt säkerhetspolitisk kapital i takt med teknologins utveckling. Som exempel tog hon upp hur man på EU-nivå pratar om att försvarsfrågor gifter sig med innovation och teknik. Detta är, enligt Kristina Syk, ett område där Sverige borde vara med och påverka då det inte längre bara är det offentliga Sverige som ska försvara Sverige - utan det är hela Sverige tillsammans. Det behövs därför, enligt Kristina, satsas mycket på planering och förberedelser på lokal nivå för att få med företagen.

Patrik Oksanen underströk vikten av att som politiker lyssna på dem som kan de här frågorna och inte tro att man vet bättre när det kommer till utländska förfrågningar. Hans råd till kommunpolitiker är att stanna upp, inte ha bråttom och att skaffa sig mer information, om någonting känns konstigt i magen. Patrik menade vidare att motståndskraften i Sverige måste bli bättre. Han framhöll att vi måste prata mer och förstå varandra för att lägga pusslet och förstå våra sårbarheter. Centerpartiet har därför tillsammans med M och S ett särskilt ansvar då de täcker nästan alla kommunstyrelseordförandeposter i landet. Kristina instämde i att människor inte har ett språk för de här frågorna och uppmanade politiker att intressera sig, ställa frågor och bygga upp ett språk.

Du kan ta del av seminariet i sin helhet i efterhand genom att klicka på den här länken.