Med djurens välmående för ögonen

Centerpartiet kan räkna hem flera stora segrar gällande djurvälfärden i EU de senaste veckorna; som till exempel hårdare regler vid djurtransporter och förbud mot antibiotikaanvändning på djur i förebyggande syfte. Men jobbet är långt ifrån över.

Sveriges bönder är världsbäst på djurvälfärd, och bäst i EU på att använda minst antibiotika i sin djurhållning. Att våra djur är friska innebär också att vi i Sverige kan vara sparsamma med att använda antibiotika. Tyvärr är detta inte fallet i övriga EU. I övriga EU-länder har bristande renlighet och utrymme för djuren lett till att det har blivit mer regel än undantag att ge antibiotika i förebyggande syfte för att förhindra smitta. När djurens välfärd inte är fullgod riskerar smitta nämligen att sprida sig mellan individer och bestånd. Men antibiotika används också i tillväxtfrämjande syfte, som en rent ekonomisk åtgärd.

Resultatet är skrämmande: antibiotika biter inte längre alltid på de bakterier den är avsedd för och garanterar inte längre någon effekt när vi som mest behöver antibiotikan. Det här innebär att det som tidigare har varit rena rutinoperationer potentiellt kan bli livshotande när antibiotikan inte längre kan ta hand om de infektioner den är avsedd för.

I EU dör årligen 33 000 människor till följd av antibiotikaresistens, och 2050 beräknas den siffran globalt uppgå till hisnande 10 miljoner människoliv.

Politik och förändring tar tid. Därför är det nu extra roligt att också kunna presentera flera konkreta resultat på djurvälfärdsområdet. Efter ett decenniums lång kamp där Centerpartiet var pådrivande vid förhandlingsbordet 2018 trädde nämligen de nya reglerna nyss i kraft för att förbjuda antibiotikaanvändning i förebyggande syfte till djur i EU - med förbud mot import av kött som fått antibiotika i tillväxtsyfte. Under hösten var jag en av förhandlarna för att täppa till ett kryphål som fanns i lagstiftningen gällande just import av kött som fått antibiotika på ett sätt som inte är tillåtet i EU – som också började gälla nu i januari.

Jag var under hösten också pådrivande för skärpta regler i mitt arbete i granskningsutskottet för djurtransporter – vilket vi fick hela parlamentet att ställa sig bakom nu i januari. Viktiga segrar för våra djur!

När EU-kommissionen nästa år presenterar förslag till ny EU-djurvälfärdslagstiftning kommer vi att driva på för att förbättra djurvälfärden i hela Europa ytterligare. Jag kommer att lägga förslag om djurvälfärdsmärkning som ger konsumenten information om hur djuret har haft det, och trycka på för ett globalt Parisavtal mot antibiotikaresistens. Jag och Centerpartiet är starkt övertygade om att glada djur är det enda rätta och det enda långsiktigt hållbara – för både djur och människa.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker för Centerpartiet