Tuffa förhandlingar om utsläppshandeln i EU

Europaparlamentarikern Emma Wiesner berättar om Centerpartiets tuffa förhandlingar gällande den reviderade handeln med utsläppsrätter i EU.

Just nu sitter Centerpartiet i tuffa förhandlingar om den reviderade handeln med utsläppsrätter i EU. Målet är att inom kort få fram ett paket som i sin helhet sätter riktningen för ett ambitiöst system som sätter pris på utsläpp, och gör det dyrare att släppa ut för att snabbare minska utsläppen.

Centerpartiets prioriteringar är klara: fler utsläpp ska kosta, utsläppen ska minska snabbare, fonden till ny teknik ska öka, utsläppsrabatterna ska plockas bort, och undantag och kryphål ska plockas bort.

Kriget i Ukraina blottar våra största svagheter; beroendet av fossil energi och därmed också beroendet till maktgalna länder likt Ryssland. Därför sammanfaller nu målen i klimatpolitiken och geopolitiken: beroendet av fossil energi måste minska. Sverige har tack vare fjärrvärmen inte drabbats lika hårt som övriga Europa av stigande priser för vår uppvärmning – medan andra EU-länder som fortfarande till stor del använder fossil gas för uppvärmning av bostad och vatten nu möter större utmaningar, där det handlar om hur man ska klara uppvärmningen nästa vinter.

För att fler utsläpp ska kosta föreslår Centerpartiet en utvidgning av utsläppshandeln, som även ska inkludera fastigheter och transportsektorn.

Just nu finns nämligen ett stort antal luckor i handelssystemet. Idag ingår exempelvis fjärrvärmeanläggningar i utsläppshandeln; de villakunder som använder värmepump och bergvärme betalar där för sina utsläpp eftersom elens utsläpp prissätts. De konsumenter som fortfarande använder gas eller olja för uppvärmning, ingår däremot inte. Det är absurt att moderna tekniker med låga utsläpp ingår i handelssystemet, medan eldning av fossilt slipper undan. Detta tycker dock inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet och deras europeiska gruppkollegor, som gemensamt tagit ställning för att bostäder som är beroende av fossil energi inte ska betala för sina utsläpp.

Det är helt rimligt att fjärrvärmekunderna i Sverige betalar för den lilla mängd fossil plast som fortfarande ger upphov till utsläpp – men det är fullkomligt orimligt att samma typ av utsläpp inte kostar i resten av Europa.

Ett annat tydligt kryphål är att utsläppen från avfallsförbränning betalar för sina utsläpp i Sverige och i Danmark, samtidigt som motsvarande utsläpp inte kostar i resten av Europa. Det innebär att avfallsförbränningsanläggningen i Västerås, för att nämna ett exempel - som dessutom är en av Europas största avfallsförbränningsanläggningar, betalar för de utsläpp som uppstår när det plastavfall som finns i våra sopor förbränns i Västerås och blir till el och värme - medan motsvarande anläggningar i exempelvis Tyskland och Italien smiter från att betala för sina utsläpp.

Risken med nuvarande upplägg blir också att avfallet inte hamnar i avfallsanläggningen i Västerås, som exempel, utan skickas till mindre effektiva anläggningar. Och att plast inte sorteras ut för återvinning om utsläppen inte kostar. Därför föreslår vi att förbränningsanläggningar för avfall ska ingå i EU:s handelssystem snarast.

Det här tycker vi är kloka och helt rimliga prioriteringar, särskilt i det klimatnödläge vi befinner oss i. Hade den gröna omställningen påbörjats tidigare hade många av krigets följdeffekter mildrats. Nu har vi chansen att en gång för alla göra om och göra rätt.

Emma Wiesner, Västeråsare och Europaparlamentariker för Centerpartiet, och förhandlare för EU:s handel med utsläppsrätter