• / Nyheter
  • / Spaden i jorden för hyresrätter i Aspås

Spaden i jorden för hyresrätter i Aspås

Sanering påbörjad i Aspås inför byggget av nya hyresrätter Foto:Gunnar Hellström

 

I Aspås har arbetet startat inför bygget av 6-10 hyreslägenheter.

Marksanering kommer att genomföras på fastigheten Aspås Lien 2:21. Arbetet startar under vecka 43 och beräknas pågå under cirka två veckor.

Krokomsbostäder planerar att bygga 6-10 nya lägenheter i Aspås. I samband med en geoteknisk undersökning av platsen upptäcktes oljespill i marken efter en tidigare byggnad. Marken kommer nu att saneras, arbetet startade under vecka 43 och pågår under cirka två veckor.

Gunnar Sundström, fastighetsförvaltare menar att är saneringen är viktig.
- Att ta hand om markföroreningar tidigt i byggprocessen ligger helt i linje med Krokomsbostäders ambition att arbeta hållbart över tid, säger Gunnar Sundström.

Källa: https://www.krokomsbostader.se/om-oss/nyheter/nyheter/2018-10-19-marksanering-infor-nytt-bostadsbygge-i-aspas.html