De nominerade

Här är förslaget från nomineringskomittén inför nomineringsstämman den 21/11.

Nomineringskommitténs förslag 2019-2022

 
       

Kommunfullmäktige

    

Gunnar Hellström

Ordförande

   
       

Mötesordförande vid nomineringsstämma den 21 november

Bernt Söderman

    

Revisor

      

Björn Skogh

     
       

Kommunstyrelsen (13 varav C har 3 ord och 3 ers )

Ordinarie

     

Malin Bergman

Ordförande

   

Hans Åsling

     

Karin Jonsson

     

Ersättare

     

Bengt Nord

     

Karin Wallén

     

Andreas Karlsson

    
       

Oklart hur partierna kommer att valsamverka

 

därför presenteras två alternativ

  
       

Barn- och utbildningsnämnden 11

  

om c får 3+3

  

om c får 2+2

 

Ordinarie

     

Astrid Lönn-Jern

vice ordförande

Astrid Lönn Jern, v ordf

Peter Johansson

 

Peter Johansson

Ingrid Zakrisson

    

Ersättare

     

Mahmoud Addas

 

Ingrid Zakrisson

Sara Lundmark

  

Mahmoud Addas

Morgan Moverare

    
       

Socialnämnden (11 varav C har 3 ord och 3 ers)

Om c har 2+2

 

Ordinarie

     

Andreas Karlsson

ordförande

Andreas Karlsson, ordf

Lena Andersson

 

Lena Andersson

Harot Basil

     

Ersättare

     

Karin Wallén

  

Harot Basil

 

Jonas Gabrielsson

 

Karin Wallén

 

Mia Bixo Svedberg

    
       

Bygg- och miljönämnden (7 varav C har 2 ord och 2 ers)

Ordinarie

     

Olof Wallgren

vice ordf i 2 år och ordf i 2 år

 

Tommy Lennartsson

    

Ersättare

     

Karin Häggqvist

    

Bengt Nord

     
       
       

SABY/Teknisknämnd (9 varav C har 2 ord och 2 ers)

Ordinarie

     

Karin Jonsson

ordförande

   

Morgan Moverare

    

Ersättare

     

Sara Lundmark

     

Tommy Lennartsson

    
       

Överförmyndarnämnd

    

Malin Sundqvist

    
       

Valnämnden (11 varav C har 2)

   

Ordinarie

     

Olof Wallgren

     

Elisabeth Gärdin

    

Ersättare

     

Jonas Arnsten

     

Malin Sundqvist

    
       

KBAB (7 varav C har 2 ordinarie och 2 ers)

 

Hans Åsling

     

Jonas Gabrielsson

    

Ersättare

     

Karin Jonsson

     

Pär-Anders Andersson

    
       

Valberedningen

    

Maria Söderberg

    
       
       

ombud bolagsstämma KBAB

Malin Bergman

  

ombud bolagsstämma Jämtkraft

Malin Bergman

  

Jämtkrafts styrelse

Bengt Nord

  

Jämtlands gymnasium

Karin Wallén

  

Jämtlands räddningstjänst f

Peter Johansson

  

Jämtkrafthallen

Ordf SABY

  

Wången stiftelse styrelse

Maria Söderberg

  

Projekt Mittstråket

    

Ombud SMÅKOM

    

Ombud Inlandskommunerna

   

ombud FSV

     

Ombud Naboer

    

fonderna

beslutas av KS

förslag Kretsstyrelsen får mandat att nominera

GNU

      

Samordningsnämnden

    
       

Nämndemän totalt 10

Nils Johnsson, Mats Larsson, Ingalill Olsson