Etablering av vindkraft stoppas

Centerpartiet i Krokom och Åre stoppar ny vindkraft tills ersättning till kommunerna höjs

Centerpartiet är i princip för all form av förnyelsebar energi. Men utbyggnad får inte ske på bekostnad av andra viktiga värden. Små kommuner är särskilt sårbara. Därför stoppas en fortsatt utbyggnad av vindkraft tills frågan om ersättning till berörda kommuner utretts, och en väsentlig höjning av ersättningen införs.