Våra kandidater i kommunvalet 2022

1 Karin Jonsson

Karin Jonsson är kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun. Hon vill arbeta för en god hälsa i befolkningen, en bra och trygg skola för alla barn och ett starkt växande näringsliv.

- Vi bor i ett fantastiskt land med stor frihet och god livsmiljö men villkoren över landet är inte jämlika och det behöver förändras. Vi i Jämtland behöver bättre vägar, mer bredband, snabbare tågförbindelser, fler poliser och lägre skatt för att hamna i nivå med övriga Sverige – och dit vill jag sträva.

Karin är 56 år, ekonom och bor i Kännåsen, Ås

2 Gunnar Hellström

Gunnar Hellström är lärare och bor i Aspås. Han är också ordförande i kommunfullmäktige i Krokom. Han är 72 år.

- Jag vill stötta föreningslivet i Krokoms kommun. Våra föreningars arbete stärker folkhälsan, aktiverar barn och ungdomar samt bidrar till den sociala gemenskapen. Krokoms kommun ska bli fossilfri. Kommunens fastigheter ska utrustas med solceller.

3 Ingrid Zakrisson

Ingrid Zakrisson är professor i psykologi vid Mittuniversitetet. Hon är 65 år och bor i Byskogen, Ås. Hon är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.

- Jag vill se en ökad jämställdhet, exempelvis i skolan avseende psykisk hälsa och skolresultat, en hållbark kompetensförsörjning inom skola och omsorg, med tydliga karriärvägar och fler kompetensutvecklingsmöjligheter. Vi politiker måste också bli mer lyhörda inför medbargarnas behov.

4 Andreas Karlsson

Andreas Karlsson är landsbygdsutvecklare och bor i Kännåsen, Ås. Han är ordförande i Socialnämnden och Centerpartiets gruppledare i fullmäktige.

- Jämtland är ett av världens bästa ställen att bo på men vi behöver stå starkare i både vardag och kris. Vi behöver en ökad robust inhemsk produktion av mat, skogsråvara och förnyelsebar energi. Vi behöver ta tillvara hela Sveriges kapacitet. När jordbruks- och skogsmark brukas aktivt och bidrar det med fler jobb och ökad tillväxt.

5 Astrid Lönn Jern

Astrid Lönn Jern är sjuksköterska och bor i Häggsjövik. Hon är 71 år. Hon är också förste vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i kommunen.

- Bevara våra byskolor! Förbättra våra vägar! Gör landsbygden attraktiv! Utvecka bostadsbyggandet!

6 Mats Mathiasson

Mats Mathiasson är systemingenjör, bor i Alsen och är 53 år.

- För mig är det viktigt att skapa förutsättningar för en god samhällsstruktur som fungerar i hela vår kommun, där investeringar och satsningar ska vara långsiktiga och passa in i ett större perspektiv. Svensk lagstiftning är i många fall skriven utifrån ett urbant perspektiv. För att underlätta för företag, föreningar och deras verksamheter behöver denna anpassas för att fungera bättre över hela vårt land.

7 Malin Nilsdotter Nyström

Malin Nilsdotter Nyström är montör, bor i Raftälven och är 48 år.

 

8 Tommy Lennartsson

Tommy Lennartsson är byggnadsingenjör och bor i Röde, Alsen. Han är 69 år. Han är ledamot i Bygg- och miljönämnden och ordförande i valnämnden.

- En kostnadseffektiv och företagarvänlig kommun. Bygg bättre vägar, mera bredband och bostäder med mera SOL-EL. Pedagogiska bra skolor med mera idrott på schemat. Flera äldreboenden som serverar lokalupphandlad, närproducerad ekologisk mat. Jag stödjer utveckling av turism, kultur och föreningsliv.

9 Nina Andersson

Nina Andersson är medlemsstrateg i Norra Skog. Hon är 58 år och bor i Alsen.

- Jag vill fortsätta bidra till en hållbar samhällsutveckling där föreningslivet spelar en nyckelroll och som gör Krokoms kommun och länet attraktivt att bo i, driva företag och besöka. Ett väl fungerande föreningsliv är en superkraft och bidrar som motor för tillväxt, inflyttning, samverkan och glädje.

10 Jonas Gabrielsson

Jonas Gabrielsson är egen företagare och bor i Krokom. Han är 62 år.

- Jag vill skapa mer plats för boende och företagare i Krokom. Vi ska sträva efter att öka självförsörjningsgraden på livsmedel. Kommunens verksamheter ska sträva efter att servera lokalproducerad mat.

11 Maria Lexhagen

Maria Lexhagen är universitetslektor vid Mittuniversitetet och bor i Kännåsen, Ås. Hon är 54 år.

- Mina hjärtefrågor är bl a ungdomars möjligheter till idrott och kulturutövande, företagande, främst inom besöksnäringen, utveckling av kommunens olika delar som attraktiva platser att besöka och bo på.

12 Marcus Flink

Marcus Flink är fysioterapeut, bor i Ås och är 27 år.

- Några saker som är viktiga för mitt politiska engagemang är:

Allas möjlighet till god hälsa.

Att göra det ekonomiskt lättare för Sveriges lantbrukare att producera näringsrik, närproducerad och ekologisk mat.

Att stärka möjligheterna till social samverkan och fysisk aktivitet genom hela livet.

13 Olof Wallgren

Olof Wallgren är f d miljöchef. Han är ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. Han bor i Smedsåsen, Nälden och är 74 år.

- Jag vill värna om åkermarken för att öka självförsörjningsgraden, så att vi kan bli mindre beroende av omvärlden. Maten som serveras och tillagas i kommunala kök ska vara av god kvalitet, odlad samt förädlad i närområdet. Jag vill tillvarata möjligheterna som en grön energiomställning med sol, vind och vatten ger. Det är samtidigt viktigt att inte förstöra livsmiljöer eller förutsättningar för vare sig de som bor i områden eller verkar genom t.ex. turism eller rennäring.

14 Karin Wallén

Karin Wallén är företagare och bor i Valne, Nälden. Hon är 64 år.

- Att ta tillvara det ökade intresset för åker- och skogsbruk. Det är mer än fullt på våra naturbruksgymnasier. Dessa elever brinner för en framtid inom de agrara näringarna. Att ge förutsättningar för ungdomarna att etablera sig efter skolan, kunna försörja sig och bilda familj. Våra äldre ska ha möjlighet att själva påverka sitt boende och eventuell vård. Vi ska vara positiva till alternativa lösningar.

15 David Hällgren

David Hällgren är ekonom och bor på Rödön. Han är 33 år.

- Ständiga förbättringar av företagsklimatet, för ökad konkurrenskraft i hela kommunen. Företagen ger förutsättningarna för en livskraftig landsbygd. Jag vill motverka byråkrati och centralisering. Beslut skall fattas nära de som berörs.

16 Staffan Eriksson

Staffan Eriksson är lärare och hemmansägare. Han bor i Tångeråsen och är 63 år.

- Jag är en riktig ”lantis” och brinner för glesbygden norr om Krokom. Jag vill att byarna som inte är någon belastning för kommunen uppmärksammas på något vis. Projekt Kaxås är en fantastisk sak som ger ringar på vattnet för närmiljön och företagandet. Drivmedelspriserna är en het fråga särskilt för oss på landsbygden. Skogsbruket är viktigt och pålagor såsom fågelinventering hör inte hemma i ett aktivt skogsbruk som folk ska kunna helt eller delvis leva av. Industriell vindkraft hör ej hemma i fjällvärlden. Solenergi är något att arbeta för, jag ska själv sätta upp solpaneler. Jag brinner för småskalighet och vill uppmärksamma att samhällets överkonsumtion inte är hållbar.

17 Kjell Bergstrand

Kjelle Bergstrand är HEMS på ambulanshelikopter. Han bor i Kännåsen, Ås, och är 53 år.

18 Martin Ohlsson

Martin Ohlsson är projektledare inom skidskytte och ekonom. Han bor på Rödön och är 42 år.

- Fokus på god ekonomi och klok styrning i en liten kommun. Tillvarata goda initiativ från lokala företag och ideella föreningar.

19 Sarah Lundmark

Sarah Lundmark är lärare och bor i Valne, Nälden. Hon är 30 år.

- Jag vill att Krokoms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där lärare och förskollärare trivs och ges förutsättningar att utvecklas inom sin profession för ett långt och meningsfullt yrkesliv. Alla skolelever ska ges möjlighet till en trygg och likvärdig skolgång inom hela kommunen.

20 Karin Häggqvist

Karin Häggqvist är undersköterska och bor i Tulleråsen. Hon är 41 år.

- Föreningslivet ligger mig varmt om hjärtat. Barn och unga behöver en aktiv och meningsfull fritid. Därför är föreningarna viktiga och ger framtidstro. Våra äldre ska kunna känna glädje, trygghet och få god omvårdnad. Detta genom social samvaro, förebyggande hälsoinsatser och utbildad personal. Livsmedelsproduktionen i kommunen måste prioriteras och få bättre villkor. Den mat vi äter bör i högre utsträckning vara närproducerad.

21 Erik Lögdberg

Erik Lögdberg är jordbrukare och bor i Kälen, Rödön. Han är 35 år.

- Skapa förutsättningar för en levande landsbygd med aktivt företagande och bra skolor. Värna våra jordbruk i Jämtland. All åkermark behövs för vi producerar livsmedel av hög kvalitet.

22 Britt Larsson

Britt Larsson är pensionär och bor i Aspåsböle. Hon är 88 år.

- Levande landsbygd med ett aktivt jordbruk. Hög kvalitet på vård och omsorg. Ökat stöd till anhörigvårdare. Trygghetsboende är förebyggande hälsovård. Skapa mötesplatser för social samvaro som bryter ensamhet.

23 Håkan Persson

Håkan Persson är 54 år och bor i Tullus. Han är chaufför till yrket.

- Meningsfull fritid för ungdomar. Kommunen ska förknippas med god kultur och väl fungerande idrottsliv. Öka tryggheten i våra byar. Grannsamverkan.

24 Urban Wiklund

Urban Wiklund är företagare och lantbrukare. Han bor i Huvulsviken, Rödön, och är 60 år.

- Mitt intresse för företagande och näringsliv gör att jag önskar kunna bidra till att utveckla klimatet för dessa i kommunen. Ett tillvaratagenda av de resurser som ligger hos våra skogs och lantbruk sätter jag högt på min att göra lista.

25 Katarina Bergner Åhlén

Katarina Bergner Åhlén är företagare och musiker. Hon bor i Bångåsen, Offerdal. Hon är 45 år.

- Jag brinner för att motverka att man ställer stad mot land. Decentralisering och utveckling av landsbygden är grundläggande. Perspektiven behöver breddas och folk inte placeras i olika fållor. Kulturfrågorna är viktiga för att motivera fler för att stanna i bygden eller flytta hit. Människor är intresserade av mer än att åka skidor och spela fotboll.

26 Lena Andersson

Lena Andersson är ekonom, hon bor i Dvärsätt och är 64 år.

- Vård och omsorg – att ha en jämlik vård i hela kommunen. Fortsätta att skapa förutsättningar för både äldre och unga att kunna ha en bra hälsa, såväl fysiskt som psykisk, med ett liv där man själv kan påverka den stöttning/hjälp man behöver.

27 Morgan Moverare

Morgan Moverare är lärare, bor i Nälden och är 66 år.

- Mitt motto: En levande landsbygd för alla i hela kommunen. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Vi behöver investera mer i skolan och på fritidsaktiviteter.

28 Pernilla Karlsson

Pernilla Karlsson är busschaufför. Hon bor i Krokom och är 34 år.

Saker jag gärna engagerar mig i:

* Alla former av hälsa

* Skolor/Barnfrågor

29 Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson är fd jorbrukare, pensionär. Han bor i Kaxås och är 69 år.

- Landsbygdsfrågorna är viktiga för att motivera fler att stanna kvar och fler att flytta till våra bygder. Äganderätten till skog och mark är jätteviktig. Likaså vill jag se att strandskyddet lättas för att fler ska kunna leva och bo nära vatten.

Ökade möjligheter till egen livsmedelsförsörjning är en annan angelägen fråga som ligger mig varmt om hjärtat.

30 Håkan Larsson

Håkan Larsson är journalist, bor på Rödön och är 72 år.

- Utveckla hela Krokom och ge de gröna näringarna förutsättningar att stärkas. Samarbeta mer med övriga länet och med grannarna i Trøndelag.

31 Elisabeth Gärdin

Elisabet Gärdin är ekonom. Hon bor i Aspås och är 57 år.

- Mina viktigaste ämnen i valet är om att värna vår miljö och klimat-frågorna. Att alla har tillgång till rent vatten är något jag brinner för och arbetet med demokrati och allas lika rätt och värdighet är grundläggande för mig.

32 Helena Jenssen

Helena Jenssen är ekonom, bor i Kännåsen, Ås, och är 58 år.

33 Andreas Axelsson

Andreas Axelsson är företagare och lantbrukare. Han bor i Alsen och är 47 år.

- Försöka påverka livsmedelsstrategin och öka självförsörjningsgraden med allt vad energi och livsmedel heter.

34 Karl Komstedt

Karl Komstedt är lärare, bor i Vejmon, Rödön och är 41 år.

- I dagens läge är en levande landsbygd med ett aktivt jordbruk viktigare än kanske någonsin. Krokom och Jämtland har goda förutsättningar som måste tas till vara. En bra service, inte minst barnomsorgen, är ett annat område av stor betydelse.

35 Affe Jonsson

Affe Jonsson är fd lärare, numera pensionär. Han bor i Byskogen, Ås, och är 66 år.

36 Sofie Nilsson

Sofie Nilsson är lärare från Trångsviken. Hon är 43 år.

- Jag brinner för att alla delar av vår kommun ska få leva på samma villkor. Bra och nära förskolor och skolor för kommunens alla barn och trygga resvägar till dessa. En kommun med god sammanhållning där alla känner sig lika viktiga – inte minst alla barn.

37 Maria Söderberg

Maria Söderberg är fd kommunalråd. Hon bor på Rödön och är 67 år.

- Jag vill jobba för en stark lokal demokrati där hela kommunen hänger ihop. Demokratin med lokala förtroendevalda måste hållas levande. Dessutom behöver vi vår gång- och cykelväg på Rödön nu!

38 Jonas Arnsten

Jonas Arnsten är ekonom, bor i Dvärsätt och är 42 år.

Mina viktigaste frågor:

* en trygg och högkvalitativ skola genom att vara en arbetsgivare i framkant

* att ge idrottsrörelsen de förutsättningar de behöver för en god verksamhet

* en välplanerad och smidig hantering för bostadsbyggande

39 Bernt Söderman

Bernt Söderman är pensionär, fd VD. Han bor i Ås och är 78 år.

40 Lars Bäckebjörk

Lars Bäckebjörk är lantbrukare. Han bor i Bäcken, Offerdal och är 29 år.

- En levande landsbygd med aktivt jordbruk är en avgörande framtidsfråga som jag är engagerad i. För att de gröna näringarna, jord- och skogsbruk, ska kunna utvecklas är äganderätten av stor betydelse. Vi behöver fler unga bönder. Bra vägar året runt, bredband till alla och bra mobiltäckning är krav som vi ständigt måste arbeta med för att våra bygder ska leva och frodas.

41 Stig Wallén

Stig Wallén är företagare. Han bor i Valne, Nälden, och är 67 år.

- Endast arbete och företagande är det som i slutändan betalar samhällets behov inom skola, vård, infrastruktur och välfärd. Vår bygds arbetstillfällen finns och kan utvecklas starkt inom de gröna näringarna. Jag vill tillvarata ungdomars energi att utvecklas så att de känner en framtid i Krokoms kommun, t.ex. med att stärka den gröna turismen i området.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.