Vår politik - INtegration

Vi vill att Östersunds kommun ska växa, och att de som kommer hit ska växa i kommunen. Det måste gå att inte bara komma hit, utan också att komma in i samhället. Vi behöver stärka integrationen, förkorta vägarna till en första bostad och ett första jobb och förbättra utbildningen för den som är nyanländ. Det för både människan och kommunen framåt.

sol-has-bg sol-light-text

integration

Vårt program för de kommande fyra åren.

  • Centerpartiet vill att SFI i Östersunds kommun ska förbättras och där det går knyta utbildningen närmare till en utbildning eller ett yrke som den nyanlände redan har. Inom SFI ska nyanlända också erbjudas en gedigen utbildning om hur det svenska samhället fungerar.
  • Centerpartiet vill förbättra förutsättningarna för bostadsintegration genom att i detaljplanelagt område blanda hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer. Kommunen behöver bygga fler billiga hyresrätter i hela kommunen.
  • Centerpartiet vill höja insatserna för att nyanlända i skolålder ska klara av grundskola och gymnasium, både genom förstärkt hemspråksundervisning och satsningar mot psykisk ohälsa.
  • Centerpartiet vill bereda praktikplatser inom kommunal verksamhet för att den som står långt från arbetsmarknaden ska få en första fot in.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.