Vår politik - KULTUR & Fritid

Det engagemang som finns inom kulturlivet och idrottsföreningar är både roligt och utvecklande för dem som deltar, samtidigt som det är viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor ska få möjlighet att vara med och delta i kultur- och idrottslivet. Fritid, rörelse och idrott, viktiga parametrar i ett hälsosamt liv. Det är också där kommunen kan göra skillnad i jämlikhet och hälsa på ett konkret sätt. Östersund ska ha ett öppet förhållningssätt med jämställda strukturer som präglas av mångfald . Vi öppnar för flera olika aktivitetsanordnare eller spontanrörelseplatser.

sol-has-bg sol-light-text

Kultur & Fritid

Vårt program för de kommande fyra åren.

KULTUR

 • Östersund ska ha ett fritt och öppet kulturliv med jämställda strukturer som präglas av mångfald och ett stort spektrum av röster och berättelser.
 • Ta hänsyn till kulturen i stadsplaneringen. Fler kulturmötesplatser.
 • Östersund ska vara en mötesplats för kulturens innovation, inspiration och kreativitet genom att främja kulturutveckling.
 • Östersund ska bli mer synligt som en samisk förvaltningskommun. Vi värnar om att ha ett minoritetsperspektiv.
 • Mer kultur för barn. Det är extra viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. Kultur kan vara livsavgörande för alla barn och ungdomar.
 • Vi vill renovera biblioteket och utveckla Exercishallen.

FRITID

 • Utveckla fler samarbetsformer med föreningar om spontanidrott, aktivitet och aktivitetsytor.
 • Utveckla befintliga arenor och spontanrörelseplatser för att matcha en växande kommun.
 • Utveckla möjligheterna för funktionshindrades möjligheter till en meningsfull fritid.
 • Utveckla kommunens samarbete och kontakter med Parasportförbundet.
 • Föra dialog för att få veta vad tjejer i kommunen vill göra mer av på fritiden och vilka mötesplatser de vill se.
 • Ta fram ett beslutsunderlag för en ny simhall

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.