Vår politik - tillväxt

Östersund behöver grön tillväxt. Klimatet är en ödesfråga också i kommunpolitiken. Det måste vara enkelt och lätt att leva hållbart och Östersund måste vara ett nationellt och internationellt föredöme. En hållbar stad hänger ihop med en modern landsbygd och tillväxt i de gröna näringarna.

sol-has-bg sol-light-text

Tillväxt

Vårt program för de kommande fyra åren.

  • Centerpartiet vill ge Östersund en matpolitik som ger god mat på tallriken och som samtidigt är bra för lokala livsmedelsproducenterna och de lokala köken i vård skola och omsorg och
  • Centerpartiet vill att Östersunds kommuns landsbygdsstrategi ska kompletteras med en särskild medfinaniseringsfond för utvecklingsprojekt på landsbygden.
  • Centerpartiet vill att Östersunds stadskärna blir en modell för morgondagens gröna stadsliv, med levande innerstadshandel, trafiksystem för bilar,cykel, självkörande fordon och kollektiv trafik. Med boende, nöjesliv och arbetsplatser i bättre blandning idag.
  • Centerpartiet vill se en träbyggnadsstrategi för Östersunds kommun – för klimatets skull.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.