Östersund
Centerpartiet lokalt

Vår politik - trygghet

För Centerpartiet går tryggheten – och den kommunala kärnverksamheten först – sedan kommer allt annat. En väl fungerande vård, skola och omsorg är grunden för att en kommun ska vara attraktiv för inflyttning. I dag finns det brister som måste åtgärdas i Östersunds kommun. Akutast är problemen i grundskolan.

Trygghet

Vårt program för de kommande fyra åren.

  • De fallande skolresultaten i grundskolan är alarmerande. Centerpartiet vill se en bred åtgärdsplan för att komma till rätta med misslyckandet i vår grundskoleverksamhet. Detta kräver ökade resurser och vi är beredda att göra omprioriteringar.
  • Använd de skolor som finns i kommunen. I en mandatperiod har majoriteten försökt genomföra en samlad översyn av skolverksamheten i kommunen. Samtidigt som det är brist på skollokaler har man sagt nej till att öppna Ope skola, krånglat med renoveringar i Ångsta, men inte lyckats bygga några nya skolor, trots att kommunen växer så det knakar. Mer verkstad och mindre snack behövs för kommande år.
  • Centerpartiet vill bygga nya kommunala äldreboenden i södra och norra kommundelen. Låt privata intressenter etablera sig i Östersunds stad. Dagens byggtakt räcker inte till.
  • Centerpartiet vill bygga mer bostäder och arbetsplatser i stadskärnan. Mer människor som bor och lever i stadskärnan dygnet runt är den bästa trygghetsskapande åtgärden man kan åstadkomma.
  • Centerpartiet vill genomföra särskilda åtgärder mot psykisk ohälsa hos unga. Det måste skapas en bättre fungerande åtgärdskedja mellan skolhälsovård, socialtjänst och sjukvård för att möta denna växande ohälsa.