• / Nyheter
  • / nomineringsstämma på torsta

nomineringsstämma på torsta

I söndags var det nomineringsstämma på Torsta i Ås med ett hundratal deltagare. Under dagen fastställdes uppdragen i nämnder och styrelser i Region Jämtland/Härjedalen. Här är två jätteglada partister 🍀🍀
Hälso- och sjukvårdsnämndens nya ordförande Tom Silverklo och regionstyrelsens nya ordförande Eva Hellstrand.

Försöken att starta gruvbrytning i Bergs kommun avstannar inte trots riksdagens beslut om förbud mot prospektering och brytning av uran. Nu intresserar man sig istället för brytning av vanadin, en mineral som behövs för tillverkning av batterier för bland annat eldrivna fordon av olika slag. Därför föll det sig naturligt att Centerpartiets uttalande från höststämman var:

"Centerpartiet säger nej till vanadingruvan. Vi uppmanar till fortsatt politiskt samarbete över partigränserna för att stoppa planerna på vanadinutvinning i Bergs kommun.

Vi har inte rätten att äventyra Storsjöns vatten eller riva upp eviga sår i vår natur med gigantiska dagbrott som lämnas över till kommande generationer.

Förslagen om brytning av vanadin i Bergs kommun kryddas därför med erbjudande till andra länskommuner om etablering av batterifabriker med många sysselsatta. Det är därför viktigt att påminna om två saker:

För det första innebär brytning av vanadin att man också bryter uranhaltig mineral med alla de risker det innebär.

Fört det andra är brytningsmetoden som diskuteras fortfarande öppna dagbrott med gigantiska urlakningsdammar med stora och dokumenterade miljörisker för grundvattnet och Storsjöns vatten.

Centerpartiet i Jämtland är sedan länge motståndare till gruvplanerna i Bergs kommun. Att prospekteringsföretagen nu skiftat fokus till vanadin ändrar inte den inställningen."