• / Nyheter
  • / Därför är EU-valet avgörande för Jämtland

Därför är EU-valet avgörande för Jämtland

Den 26 maj väntar ett viktigt val för hela Europa. EU-valet är viktigt och det påverkar helt klart Jämtland. Ett starkare Centerparti i Europa är avgörande för att EU ska öka sina klimatambitioner, stå emot de auktoritära krafterna i Ungern och Polen och se till att skogen fortsatt är en svensk angelägenhet.

Det som händer i EU är viktigt för Jämtland. Bara varuexporten från länet ligger på tre miljarder kronor per år. Många jobb, både i Sverige och i länet, kommer direkt av EU:s inre marknad och de skatteintäkter som kommer av de jobben håller våra kommunala verksamheter igång. EU ger därför möjligheter för mängder av jämtländska företag att sälja sina varor på en enorm marknad, som i sin tur skapar mängder av jobb. Denna marknad finns till enbart tack vare att EU länge satsat på öppenhet och handel. När denna öppenhet nu hotas behövs krafter som kan hitta lösningar som fungerar.

Trots att Centerpartiet bara har haft en ledamot i EU-parlamentet under den gångna mandatperioden har vi lyckats leverera på ett flertal områden. För att nämna några saker:

- Vi har varit drivande bakom förslaget om ett mer välfungerande system med utsläppshandel.

- Vi har lyckats få till skärpningar i användning av antibiotika till friska djur, för att motverka spridningen av antibiotikaresistens och förbättra djurvälfärden.

- Vi har garanterat en ökning av andelen förnybar energi i Europa och fått EU att fortsätta se skogen som en resurs i övergången till det förnybara samhället.

- Vi har stått upp för det liberala Europa och tagit strid mot länder som Polen och Ungern, som fortsätter gå i en mer auktoritär riktning.

- Vi har motarbetat krafter som vill begränsa både kvinnors och HBTQ-personers frihet.

Vi är stolta över det som vi har lyckats åstadkomma Men det finns mycket kvar att göra och Centerpartiet är redo att ta sig an den uppgiften. Inför nästa mandatperiod söker vi därför förtroendet att fortsätta arbetet för ett bättre, friare och mer effektivt EU. För att lyckas med det behövs Centerpartiet i EU. Och vi behöver bli fler ledamöter. Vi kommer att stärka de liberala idéerna i Europa för vi vet att ett öppet och tolerant Europa med ökad handel och samarbete är det som behövs för att möta även Sveriges utmaningar.

Centerpartiet har den pragmatism och det ideologiska mod som kan vara den samlande kraften som står emot både vänster- och högerpopulism. De frihetliga värderingarna behöver bli en kraft att räkna med och en tydlig motkraft till de auktoritära och främlingsfientliga krafter vi ser växa både på hemmaplan och runt om i Europa. Klarar vi att skapa ett nytt momentum i EU är vi övertygade om att framtiden ser ljus ut för det öppna, klimatsmarta och ryggradsstarka Europa.

EU är viktigt för att vi tillsammans ska kunna förbättra vårt klimat och skapa trygga och demokratiska samhällen. EU är avgörande för att vi ska kunna tillvarata svenska medborgares och jämtarnas intressen i en alltmer globaliserad värld. Där ökad handel och öppenhet fortsätter att vara ledstjärnor som skapar ett välmående Jämtland.

Fredrick Federley (c)