• / Nyheter
  • / Ingen gruva i kulturbygden Oviken!

Ingen gruva i kulturbygden Oviken!

I helgen hade Centerpartiet i Jämtland sin Distriktsstämma och gjorde då följande uttalande:Ingen gruva i kulturbygden Oviken!

I helgen hade Centerpartiet i Jämtland sin Distriktsstämma och gjorde då följande uttalande:

Ingen gruva i kulturbygden Oviken!

Distriktsstämman med Centerpartiet i Jämtlands län avvisar alla planer på gruvbrytning i alunskiffret i Oviken. Brytning i alunskiffer innebär oacceptabla miljörisker. Dessutom finns planerna i en levande jordbruks- och kulturbygd. En gruva, ett stort dagbrott, nära Storsjön skulle också innebära stora risker för föroreningar av denna, för hela regionen omistliga, dricksvattentäkt.

I Januariavtalet förutskickas skärpta regler för brytning i alunskiffer och att en ny lagstiftning ska träda i kraft 1 januari 2022. Det vore oansvarigt att innan denna lagstiftning är på plats ge tillstånd till gruvbrytning i Oviken, oberoende av om den mineral man vill utvinna är vanadin eller någon annan.

Centerpartiet i Jämtlands län anser att gruvor i alunskiffer inte bör tillåtas. Det är överhuvudtaget dags för en översyn och reformering av den nuvarande minerallagstiftningen från 1991.

Centerpartiet i Jämtlands län
Distriktsstämman, Frösön, den 6 april 2019

Centerpartiet Jämtland

Stämningen på årets distriktsstämma var utmärkt - som sig bör efter fjolårets framgångsval för Centerpartiet. I Jämtlands län är partiet nu med och leder såväl regionen som sex av länets åtta kommuner. Nu gäller det att omsätta de gröna, decentralistiska idéerna i praktisk politik!

På stämman efterträdde Hanna Wagenius Bosse Svensson som distriktsordförande.

Hela 29 motioner i skilda ämnen diskuterades och skickas nu vidare till den nationella partistämman i Karlstad i september. Ett uttalande mot alla planer på gruvbrytning i alunskiffret i Oviken antogs.

Sammanfattningsvis var det en offensiv centerrörelse som möttes på Frösön. Närmaste utmaning är att bedriva en aktiv valrörelse inför valet till Europaparlamentet den 26 maj.