Mats Gärd - ny distriktsordförande

På årmötet den 27 mars 2021 valdes Mats Gärd till ny ordförande för Centerpartiet i Jämtlands län. Det är framför allt hans förmåga som lagledare, strateg och diplomat samt hans politiska erfarenhet inför stundande val som lyfts fram av valberedningen.

Mats Gärd är sedan tidigare Centerpartistisk gruppledare i Region Jämtland Härjedalen samt 2:e vice kommunalråd i Strömsunds kommun.

- Jag känner mig djupt hedrad över att få förtroendet från partiet att leda arbetet i Jämtlands län. Det kommer inte vara en enmansuppgift, tillsammans med styrelse, personal och medlemmar bygger vi en bättre grön liberal framtid. Centerpartiet gör skillnad på riktigt och det ska vi fortsätta göra även framåt. Det behövs en grön liberal röst och det är vi, säger Mats Gärd.