Jämtland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Om du vill att C ska kunna göra ett bra jobb i din kommun och i landstinget, så måste du också rösta på C i riksdagen. Annars får kanske inte dina lokala företrädare gehör för sina behov. Det behövs en grön linje i politiska beslut på alla nivåer. Vi behöver ditt stöd!

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
  • Vi vill att hela Sverige ska leva

Vår politik

Centerpartiet i Jämtlands län har cirka 1000 medlemmar. Vi har också mer än 20 procent av väljarnas stöd och styr fem av länets åtta kommuner.

Centerpartiet är en pigg snart 100-årig folkrörelse. Precis som i andra föreningar är det engagerade medlemmar som får bra saker att hända ute i bygderna. Vi arbetar både praktiskt och politiskt. Du möter oss i vardagen och på bygdens årliga marknadsdag. Vi finns där du finns, och vi har mångas förtroende.

Jämtlands län ♥ Centerpartiet = Sant!

Centerpartiet fick i valet 2006 i genomsnitt över 20 procent av alla röster i länet. Det gör Jämtlands län till ett av Centerpartiets starkaste fästen i landet. Starkast är stödet på lokal nivå. I vissa byar röstade faktiskt varannan invånare på Centerpartiet i sin kommun.

Vi styr fem av länets kommuner
Så här fördelades rösterna i senaste valet. Inom parentes anges hur många platser vi har i fullmäktige. I kommuner markerade med * ingår Centerpartiet i den styrande majoriteten.

Berg * 22,11% (9 av 39)
Bräcke 18,57% (8 av 41)
Härjedalen * 11,63% (6 av 49)
Krokom * 25,9% (12 av 45)
Ragunda 21,11% (7 av 31)
Strömsund * 13,8% (5 av 35)
Åre * 25,20% (10 av 41)
Östersund 21,47% (15 av 67)
Landstinget 20,31% (11 av 55)
Riksdagen 16,81% (1 av 5)

(Källa: Valmyndigheten)

Du röstar – vi gör jobbet

Genom att du röstar på Centerpartiet får vi utse vilka personer som ska styra kommunen, landstinget, riksdagen samt ett antal andra organisationer, exempelvis Svenska kyrkan.

Valresultatet avgör hur många platser partiet får i fullmäktige och i alla andra beslutsföra grupper, exempelvis styrelser och nämnder. Sedan är det riksdagen som utser regeringen och de olika ministrarna på departementen. Alltså: Ju fler centerpartister vi röstar in i riksdagen, desto fler centerpartister får inflytande i regeringen och departementen. Och ju fler centerpartister vi röstar in i kommunen, desto större inflytande får vi över skola, omsorg och andra viktiga frågor.

Det är viktigt att du röstar på C i alla valen. Staten bestämmer nämligen förutsättningarna för kommunerna och landstinget. Om du vill att C ska kunna göra ett bra jobb i din kommun och i landstinget, så måste du också rösta på C i riksdagen. Annars får kanske inte dina lokala företrädare gehör för sina behov. Det behövs en grön linje i politiska beslut på alla nivåer.