Jämtland
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i landet du väljer att bo. Tillväxt och nya jobb skapas bäst om vi samtidigt tar ansvar för miljön. Utifrån det formar vi vår politik.

  • Vi tror på människors egen förmåga att bestämma över sitt liv
  • Vi vill ha ett jämställt samhälle som ger dig samma möjligheter oavsett kön
  • Vi vill att hela Sverige ska leva

Vår politik

Vi är dina lokala företrädare och vi behöver ditt stöd! Om du vill ha C politik i länet, lägg din röst på oss i riksdagsvalet, i din kommun och i Regionen (fd landstinget).

Läs mer om vår lokala politik under rubrikerna Trygghet, Tillväxt och Miljö.