Var med och gör skillnad!

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Framåt - tillsammans!

Bild

Vill du också jobba för ett grönare och friare samhälle?

På den här sidan finns olika verktyg och tips som du kan använda och sprida.

Hur funkar det?

Centerpartiets styrka byggs underifrån av medlemmar i lokala avdelningar.

Avdelningarna ingår i en krets som geografiskt motsvarar kommunen. Kretsarna samarbetar i ett distrikt som geografiskt motsvarar länet. Distrikten samarbetar i riksorganisationen.

Organisationen ser alltså ut så här:

  • Medlem
  • Avdelning
  • Krets (kommun)
  • Distrikt (län)
  • Riksorganisation

Vi har också några systerorganisationer:

  • CK, Centerkvinnorna
  • CUF, Centerpartiets Ungdomsförbund
  • (CHF, Centerpartiets Högskoleförbund finns ej i Jämtlands län.)

Medlemmar i systerorganisationerna står i allmänna val som kandidater på Centerpartiets lista. CK och CUF har alltså inga egna valsedlar.