Den hållbara kommunen

Alliansen för Aneby har som utgångspunkt att bidra till en ökad takt av omställningen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Hållbarhet handlar om en sund livsmiljö för människor och natur där miljö- och klimatfrågorna står i fokus. Hållbarhet handlar också om möjlighet för människor att ha balans i livet utifrån god hälsa, meningsfullt arbete och en aktiv och meningsfull fritid. Ett rikt kulturliv är en bärande faktor i en attraktiv kommun, därför är det viktigt att kultur i olika former kan stödjas.

En ansvarsfull politik behöver säkra att kommunens ekonomi räcker till för välfärdsuppdraget gentemot invånarna. Alla måste ta ansvar och ställa kostnader mot värde och behov. För att lyckas med detta behövs ett nära samarbete mellan offentlig verksamhet, ideell sektor, näringsliv och enskilda kommuninvånare. Detta är en förutsättning för att våra samlade gemensamma resurser ska räcka till välfärdens centrala delar.

Parisavtalet med fokus på klimatfrågan och Handlingsplan Agenda 2030 är vägledande i hållbarhetsarbetet. Vi ser ett starkt hälsofrämjande arbete som en av grunderna till god hälsa och frihet för människor.

Som arbetsgivare ska Aneby kommun ta ett tydligt ansvar genom att vara en dynamisk arbetsplats som erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter.

Alliansen vill

  • Säkra att våra gemensamma resurser räcker till för välfärdsuppdraget gentemot våra invånare.
  • Utveckla samverkan mellan offentlig, privat och ideell/idéburen sektor.
  • De globala hållbarhetsmålen ska vara vägledande i beslut och handling.
  • Aneby kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.