Den omsorgsfulla kommunen

Livet ser olika ut för olika åldrar, men oavsett det ska våra invånare känna sig trygga med den kommunala servicen. Varje barn och ungdom ska känna sig sedd, bekräftad och respekterad. Allt utanförskap ska motarbetas. Allians för Aneby vill att människor genom hela livet kan få del av stöd, vård och omsorg som präglas av respekt för individen och som utformas i dialog med den enskilde. Varje individ ska kunna vara mer delaktiga i sin egen vård och omsorg.

Arbetet inom de sociala verksamheterna ska eftersträva mer av valfrihet och mångfald samt aktivt arbeta för en förflyttning från utanförskap och bidragsberoende till egen försörjning.

Genom ständigt utvecklingsarbete och kompetensutveckling ska arbetet fortgå för att skapa vård och omsorg som kan möta både dagens och framtidens behov. Utveckling av nya arbetssätt och tillgång till välfärdsteknik öppnar nya möjligheter och ger förutsättningar för att använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt.

Alliansen vill

  • Satsa på välfärdsteknik inom vård och omsorg.
  • Ungdomar och vuxna i utanförskap ska ges möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.