Aneby
Centerpartiet lokalt

Våra kandidater

Den 9 september 2018 var senaste valet till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Här presenteras vi som kandiderade för Centerpartiet i Aneby.

Beata Allen

"Mångfald i näringslivet är viktigt för kommunens framtid. Det är genom ett väl utvecklat näringsliv, ett handlingskraftigt civilsamhälle och en kommun med ekonomi i balans som vi lägger grunden för ett välmående och fungerande samhälle. För mig är också jämställdhet och jämlikhet centrala värden, därför vill jag kämpa för att dessa värderingar genomsyrar all verksamhet i kommunen. Genom ansvar, mod och samverkan tar vi oss framåt!"

Jag är nr 1 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Tobias Kreuzpointner

"Jag tycker att Aneby kommun ska vara välkomnande, ha bra kollektivtrafik och vara i framkant i den gröna omställningen. Vi har inte råd att exkludera någon från samhället och arbete. Vi behöver kunna nås på ett miljövänligt sätt. Och vi kan inte vänta med att ställa om vår energiförsörjning till förnybara källor. Vår konsumtion får inte baseras på fossila råvaror. Att vara en del av den gröna omställningen innebär stora möjligheter för landsbygden i Aneby."

Jag är nr 2 på Centerpartiets lista till val till kommunfullmäktige och nr 17 på Höglandets lista för val till regionfullmäktige.

Karl-Gustaf Fransson

"Den gröna sektorn är central i samhällets utveckling. Vi behöver landsbygdens gröna näringar, där klimatsmart mat och förnybar energi produceras. Att höja landets självförsörjningsgrad är nödvändigt och vi måste också bli bättre på att skapa förutsättningar för kommunens upphandlingar av lokala och närodlade varor och tjänster. Det gynnar hela lokalsamhället."

 Jag är nr 3 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Gudrun Andersson

"Vår kommun växer och då behöver vi hitta lösningar för att få till fler bostäder i olika former, som till exempel hyreslägenheter, trygghetsboende och byggklara villatomter. Vi behöver också få fart på arbetet med att anpassa vårt äldreboende Antuna till mer moderna och andamålsenliga förutsättningar."

Jag är nr 4 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Carina Linderfalk

"Jag vill bli Anebys röst i Region Jönköpings län. En röst på mig och Centerpartiet är en trygg röst på nära sjukvård, god kollektivtrafik och ett fungerande Höglandssjukhus. Jag vill satsa på sjukvård med kvalitet, kontinuitet och god tillgänglighet. Sjukvård ska finnas nära dig, oavsett om du är ung eller äldre. Sjukvården ska vara jämlik. Vårdcentralerna bör stärkas för att vara en kompetent och resursstark bas i sjukvården. Höglandsborna behöver sitt sjukhus i Eksjö. För mig är det också viktigt att ha goda kommunikationer som håller ihop länet."

Jag är nr 5 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige och nr 4 på Höglandes lista för val till regionfullmäktige.

Lars-Erik Fälth

 Jag är nr 6 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Lars-Inge Hansson

”Som yrkeslärare på gymnasiesärskolan träffar jag ungdomar varje dag och ser hur tidiga erfarenheter i livet spelar en stor roll för vad unga hoppas på och strävar mot senare i livet. Det är viktigt att våra barn får en trygg och bra uppväxt, en skola med toppkvalitet och bra förutsättningar för en aktiv fritid.”

Jag är nr 7 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Uno Svensson

 

Jag är nr 8 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Birgitta Kellner

"För mig är det viktigt att hela Aneby kommun skall kunna vara levande. Därför ska det finnas förskolor i alla små tätorter runt om i kommunen och att de skolor som finns i dag även finns kvar i framtiden. Som den föreningsmänniska jag är vill jag värna de ideella krafterna i samhället. De utför ett oerhört viktigt arbete som ofta inte syns. Vi är duktiga på det i Aneby kommun och vi bör stödja dessa personer så att denna viktiga del av vårt samhälle inte försvinner."

Jag är nr 9 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Peter Lindahl

"Jag vill att våra invånare ska kunna påverka och vara deltaktiga i utvecklingen av vår kommun, både i våra landsbygdsområden och i våra tätorter. Därför ser jag en fortsatt nära dialog med invånarna som en viktig del i en hållbar utveckling."

Jag är nr 10 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Claes Källner

”Jag tycker att det är viktigt med helhetsbilden, ekonomiskt ansvarstagande och att jobba för ett så bra samhälle som möjligt för alla kommunens invånare. Med en ansvarsfull och god ekonomi finns det kraft att satsa framåt! Ungas psykiska hälsa är också något som intresserar mig mycket.”

Jag är nr 11 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Jan Andersson

"De gröna näringarna har en stark ställning i vår kommun, därför är satsningar på en levande landsbygden och de mindre orterna viktiga. Tillgång till bra och fungerande kollektivtrafik, daglivaruhandel och service är nödvändiga förutsättningar för en levande kommun."

Jag är nr 12 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Karl-Magnus Johansson

 

Jag är nr 13 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Inga-Lill Lindh

"För mig är trygghet för våra invånare viktigt. Barnen är vår framtid. En bra och trygg uppväxtmiljö är en viktig grund för att må bra längre
fram i livet. Det vi tillsammans kan göra för att få barn och unga att må bra kommer att gynna alla i framtiden. Det är viktigt att satsa på en levande landsbygd och att vår kommun är en plats där vi kan åldras värdigt."

Jag är nr 14 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Birgitta Kåberger

"Oavsett var vi bor i kommunen ska vi ha likvärdiga möjligheter att leva, arbeta, driva företag och känna trygghet. Därför är det viktigt med satsningar som utvecklar hela kommunen."

Jag är nr 15 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Maria Johansson

Jag är nr 16 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.

Karl-Johan Spånberger

 

Jag är nr 17 på Centerpartiets lista för val till kommunfullmäktige.