Aneby
Centerpartiet lokalt

Gruppmöte december

Centerpartiets förtroendevalda samlas för genomgång inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

Tid: den 14 december kl. 18.30-21.30

Plats: Kommunhuset om inget annat meddelas

Inför varje kommunfullmäktige i Aneby kommun kallas våra fullmäktigeledamöter till gruppmöten. Fyra gånger per år samlas alla allianspartier för ett gemensamt gruppmöte. Vid dessa gruppmöten är också övriga medlemmar välkomna att delta i diskussionen