Aneby
Centerpartiet lokalt

Gruppmöte oktober

Centerpartiets förtroendevalda samlas för genomgång inför Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober.

Tid: den 26 oktober kl. 18.30-21.30

Plats: Kommunhuset om inget annat meddelas

Inför varje kommunfullmäktige i Aneby kommun kallas våra fullmäktigeledamöter till gruppmöten. Fyra gånger per år samlas alla allianspartier för ett gemensamt gruppmöte. Vid dessa gruppmöten är också övriga medlemmar välkomna att delta i diskussionen