Aneby
Centerpartiet lokalt

Alliansgruppträff

Alliansen i Aneby har gruppträff då alla medlemmar är välkomna.

Den 23 november kl. 18.30-21.00, stora sammanträdesrummet i ommunhuset. Denna gång är det Centerpartiet som är värd.

Inför varje kommunfullmäktige i Aneby kommun kallas våra fullmäktigeledamöter till gruppmöten. Fyra gånger per år samlas alla allianspartier för ett gemensamt gruppmöte. Vid dessa gruppmöten är alla medlemmar välkomna att delta i diskussionen.