Aneby
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Centerpartiets kommundagar 2020

Centerpartiets kommundagar 2020

Varje år arrangerar Centerpartiet nationella kommundagar då Centerpartiets ledande förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner samt politiska sekreterare samlas.

Årets kommundagar hålls i Uppsala den 31 januari-1 februari.