Aneby
Centerpartiet lokalt

Gruppledarträff

Gruppledarträff då gruppledare från samtliga partier i kommunfullmäktige är kallade.

Tisdagen den 14 januari kl. 16.00 i stora sammanträdesrummet, Kommunhuset