EN ÖPPEN FOLKKYRKA TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Bild

Den 19 september 2021 är det dags för val i Svenska kyrkan.

I varje människas liv ryms vardag och fest, sorg och glädje, stunder av ensamhet och upplevelser man vill dela med andra. Svenska kyrkan ger utrymme för allt detta och ska erbjuda en gemenskap där människor får stöd att utvecklas. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att hitta mening i sitt liv. Kyrkans uppgift är att hjälpa och stärka människor. Det handlar i djupaste mening om livskraft och livskvalitet.

  • Via länkarna till höger kan du läsa mer om hur vi genom vårt engagemang i Svenska kyrkan i Aneby pastorat vill ge kraft till en öppen folkyrka tillgänglig för alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.