Kyrkovalet 2021

Bild

Söndagen den 19 september 2021 är det dags för val i Svenska kyrkan.

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre när makten växer underifrån.

Som den folkrörelse vi är har Centerpartiet alltid varit engagerat både i samhälle och i kyrka. Och vårt engagemang har varit betydelsefullt. Att kvinnor kan vigas till prästämbetet har resulterat i att vi idag har en jämn könsfördelning bland våra präster. Att samkönade par kan vigas i Svenska kyrkan, att 16-åringar har rösträtt i kyrkovalet och att kyrkan varit delaktig i arbetet med att välkomna nysvenskar är några exempel där vårt arbete gett resultat.

Den lokala församlingen ger bäst möjlighet till engagemang. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Förändringar inom församlingen ska växa underifrån.

Centerpartiets vision för Svenska kyrkan

Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.

Tillsammans kan vi få hela landet att leva. Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka. Församlingsbor lokalt väcker egna och närodlade visioner om hur vi kan leva tillsammans.

 

Läs hela Centerpartiets valprogram här


Här hittar du all information om kyrkovalet - länk till Svenska Kyrkans webbplats.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.