C röstar olika i vindkraftsfrågan

Centerpartiet kommer att rösta olika i frågan om den planerade vindkraftsparken i Bordsjö. Ledamöterna på de åtta mandaten som Centerpartiet har i kommunfullmäktige avgör själv hur de vill rösta.

- Centerpartiet har stor respekt för människors oro. I en sådan svår sakfråga som vindkraftsparken är det viktigt att demokratin fungerar och att varje vald ledamot får avgöra utifrån sin egen bedömning, säger Centerpartiets gruppordförande, Tobias Kreuzpointner.

Kommunfullmäktige i Aneby kommun ska på måndag rösta om länsstyrelsen ska få pröva vindkraftsparken i Askeryd socken, som markägaren Bordsjö skogar vill uppföra. Människor och miljön i området kommer att beröras, samtidigt som vindkraften är en viktig energikälla för Sverige. Att kunna producera el lokalt är dessutom en strategisk viktig fråga för den lokala elförsörjningen.

Centerpartiet - en närodlad politik för Aneby kommun.