Engagerade ombud på Centerstämman i Malmö

Ombud på Cenerstämman i Malmö 2017

Nyligen avlutades Centerpartiets fyra dagar långa partistämma i Malmö. På plats från Aneby fanns tre ombud, Birgitta Kellner, Aron Larsson och Beata Allen.

Tillsammans med 517 andra ombud klubbade de igenom hela 4 program och över 600 motioner. De centrala budskapen på stämman handlade om att minska den sociala och regionala klyvningen med fler jobb i hela landet, mer tillgänglig sjukvård och en ökad trygghet oavsett var man bor.

En av motionerna handlade om sänkt ålder för rösträtt, från 18 år till 16 år. Det var en fråga som engagerade Aron Larsson som fyller 16 om tre månader. I debatten yrkade han bifall på motionen.

- Jag tycker politik är roligt och då tycker jag att man borde få kunna vara med och påverka. Det är många i min ålder som inte bryr sig ett dugg om val och politiska beslut men jag tycker inte det ska vara ett argument för att hindra oss unga som faktiskt vill kunna påverka, säger Aron. Detta var hans första stämma som ombud, tidigare har han deltagit som gäst.

Birgitta Kellner debatterade i frågan om civilsamhället roll och betydelse för en hållbar utveckling.

- Jag slog ett slag för fiberutbyggnaden i vår kommun. Utan all kraft från civilsamhället hade vi inte stått där vi står i dag med snart en 100 procentig fibertäckning i kommunen, säger Kellner. Temat Miljöansvar var en annan fråga som tog Kellner upp i talarstolen. 

‑ Vättern är en av norra Europas viktigaste vattentäkter, ändå utsätter vi den för stora risker både från försvaret, gruvnäringen och jakten på skiffergas. Vi tar tillgång till rent vatten som en självklarhet, men det kan bli en bristvara i framtiden. Vi måste verkligen tänka till och ta ansvar för kommande generationer, avslutar Kellner.

Centerstämman tog en lång rad beslut för att stoppa klyvningen mellan stad och landsbygd när det gäller tillgänglighet till vård och polis. Alla ska känna att det finns en vårdcentral i närheten av bostaden med korta köer och fasta läkare. Alla ska veta att det finns poliser som man känner igen och som kommer snabbt när man ringer.

- Det här är grundläggande samhällsfunktioner som alltid ska fungera, alldeles oavsett vem man är och var man bor, fyller Allen i.  - Trygghet i hela landet är en självklarhet. Det handlar om att ha ett jobb att gå till, att kunna sätta mat på bordet, att ha tillgänglig offentlig service och att känna sig behövd. Vi har alla rätt att känna oss trygga, oavsett ålder, bakgrund eller var i landet vi bor, fortsätter Allen.