Fisketurism på stämman

Årsstämma 2018

Fisketurism var temat då Centerpartiet i Aneby höll årsstämma i Marbäcks hembygdsgård. Fisketurismen bedöms ha stor potential för naturturismens utveckling, inte minst i Småland. En god samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer är en avgörande faktor för att turismen ska kunna utvecklas i rätt riktning. Därför bjöd Centerpartiet in Michael Kleeman och Henrik Olsson som driver företaget Fishing in Sweden till deras årsmöte. – Vi måste få fler att förstå vilka möjligheter vi har i vår kommun vad gäller utveckling av naturturism. Men det gäller att ha hållbarhetsperspektivet med sig hela tiden eftersom naturen som resurs inte får förbrukas, säger Beata Allen, ledamot i kretsstyrelsen och partiets första namn på vallistan till kommunfullmäktige.

När Centerpartiet den 22 februari höll årsstämma i Marbäcks hembygdsgård tog cirka 25 medlemmar sig dit för att lyssna till Michael Kleeman och Henrik Olssons föredrag om fisketurism men också för att ta del av den valplattform som partiet nu arbetar fram samt för att delta i sedvanliga årsmötesförhandlingar. Hembygdsföreningen i Marbäck stod för värdskapet som gav årsmötet en extra fin inramning.

Styrelsen blev omvald

Föreningens ordförande, Tobias Kreuzpointner öppnade mötet med att hälsa alla varmt välkomna. Efter det att dagordningen godkänts avverkades punkterna i rask takt. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes, likaså godkändes den ekonomiska redovisningen som föredrogs av kassör Claes Källner. Berndt Bårring läste upp revisorernas berättelse varpå den godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Styrelsen för Centerpartiet i Aneby har efter årsstämman följande sammansättning; Tobias Kreuzpointner ordförande, Claes Källner kassör, Peter Lindahl sekreterare, Beata Allen, Jan Andersson, Lars-Inge Hansson och Inga-Lill Lindh. Lindh är Centerkvinnornas representant i styrelsen.

Köpstarka turister ger kraft till den lokala ekonomin

Det är en tradition att i samband med föreningens årsstämma bjuda in lokala eldsjälar, entreprenörer eller andra personer som bidrar till att stärka attraktiviteten och utvecklingen, både utifrån ett kommun- och regionperspektiv. I år valde föreningen att belysa potentialen med svensk naturturism, därför bjöds Michael Kleeman och Henrik Olsson, från företaget Fishing in Sweden in. Deras kunder kommer framför allt från Tyskland, Schweiz och Österrike.

Turismens exportvärde ligger på 120 miljarder kronor, fisketurismen del uppskattas sannolikt till ett par miljarder kronor. Sport- och fritidsfisket är ett av de viktigaste och största segmenten inom svensk naturbaserad turism. Under 2016 spenderade svenskar 6,2 miljarder kronor på fritidsfiske enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten.

-Här finns definitivt möjligheter för vår region som har riktigt bra förutsättningar för att utveckla fisketurismen, säger Beata Allen.

För Michael Kleeman och Henrik Olssons är hållbarhetsperspektivet en grundförutsättning för deras företagande. Inte minst utifrån att naturresursen som är en förutsättning för deras verksamhet, måste vårdas på ett långsiktigt hållbart vis men också utifrån målsättningen att kapitalet som förs in i den lokala ekonomin ska stanna i området. En lokal och regional samverkan är en central del i deras företagande.

-Målet är att driva en verksamhet där alla är vinnare, både naturen och lokalsamhället. Nya pengar kommer in i den lokala ekonomin. En växande exportmarknad tillför pengar till lokala företag som sedan kan använda pengarna för att investera i området. Det är hållbar landsbygdsutveckling på riktigt, säger Michael Kleeman.

Kleeman och Olsson tackades för ett mycket intressant föredrag med blommor, lokalproducerad choklad och med en gåva till Centerpartiets Internationella stiftelse där pengarna går till ett demokratiprojekt i Burkina Faso i Västafrika.

Mingel