Våra kandidater till kommunfullmäktige i Aneby

Vallista

Nu är listan med våra kandidater till val till kommunfullmäktige i Aneby kommun klar. Vi har nu en stark lista med representanter från kommunens alla delar.

Våra kandidater på listan är välkända i Aneby kommun. De flesta har varit engagerade i kommunpolitiken i många år och har en gedigen erfarenhet av att ta ansvar för kommunens ekonomi och utveckling. Men vi har också ett par nya kandidater, Carina Linderfalk och Karl-Gustaf Fransson, de kommer att bidra till att vårt lag blir ännu starkare och en kraft att lita på när vi nu fäster blicken framåt.

Centerpartiet i Aneby står för en närodlad politik. Vi är det naturliga valet för en hållbar och långsiktig politik i hela kommunen. En röst på Centerpartiet är en röst på miljöansvar, tillväxt och att hela kommunen ska leva. Vi vill att Aneby ska vara öppen kommun där invånare trivs och förverkligar sina drömmar. Vi vill ha en skola och omsorg med hög kvalitet och valfrihet, ett rikt kultur- och föreningsliv, ett starkt näringsliv, en kollektivtrafik som möjliggör, vi vill ha en god förmåga att samverka och en ekonomi i balans.

Om vi tillsammans hittar lösningarna på de utmaningar vi ställs inför och ser möjligheter där andra ser problem är vi övertygade om att Aneby kommuns framtid fortsatt kommer att vara ljus. 

Du hittar våra kandidater här.

Inom kort kommer vi att publicera vårt valmanifest.