Vad menar vi med grön omställning?

Skog

Centerpartiet i Aneby vill att kommunala verksamheter som skola och omsorg, men även företag och invånare i kommunen bidra till den gröna omställningen i Sverige. Men vad menar vi med detta?

Alla människor orsakar utsläpp, exempelvis genom den mat vi äter, den bil vi åker eller den el vi köper. Detta är inget konstigt, men alla kan påverka hur mycket som släpps ut och var energin kommer ifrån som används.
Det handlar om praktiska val i vardagen. Val mellan bil och buss, mellan grön el och el som är framställd med fossila bränslen, det handlar om valet mellan närproducerad och importerad mat och om vi köper av företag som värnar om miljön och har ett socialt ansvarstagande. Det handlar om solceller på taken och en fungerande sopsortering.

Så miljövänligt som möjligt
När vi säger att vi vill att Aneby ska bidra till den gröna omställningen, så menar vi att alla invånare ska kunna välja ett så miljövänligt alternativ som möjligt. De möjliga alternativen ser dock olika ut beroende om man bor i centralorten eller på landsbygden. Vi vill bygger upp en medvetenhet om miljöeffekter av vår konsumtion och våra val vi gör i vardagen. Vi vill se fler solceller på taken, fler miljöbilar, fler bussar, fler tåg och lokala matvaror i butiker och kylskåp. Mer lokal mat på skolor och äldreboenden. Och vi vill se fler företag som aktivt satsar på en miljövänlig produktion och inköp.

Maten och energin ska finnas här
Aneby har fantastiska förutsättningar för matproduktion. Våra lantbrukare i kommunen producerar i första hand mjölk, kött och ägg. Detta är bra och behöver kompletteras med fler grönsaksodlingar och andra matprodukter. Vi har ost från Lommaryd, bröd från Frinnaryd och flera som slunga honung. Vår vision är en levande landsbygd som kan livnära oss.
Detta gäller även för skogen som är en viktig råvara inte bara för möbelindustri och papper. Av skogen i Aneby kommer vi kunna göra exempelvis bränsle, plast och el - som är förnyelsebar.