Vilken är den viktigaste frågan?

Ganska ofta får jag frågan om vilken som är den viktigaste frågan för mig. Det finns inget enkelt svar, för det politiska uppdraget är mer komplicerat än så. Kommunpolitiker måste kunna hantera en rad frågor på sin dagordning och inte bara fokusera på en enda.

Den kommunala verksamheten ska på kort sikt leverera service och tjänster med god kvalitet. Den ska dagligen ge de vi har ansvar för bra omsorg, bra mat och trygghet. Om det börjar brinna ska vi så klart vara redo att rycka ut med brandkåren.

På mellanlång sikt är viktigt att kommunen exempelvis ser till att det finns bostäder, förskolor och att vi kan behålla våra kompetenta medarbetare och vara attraktiva när vi söker efter nya. Kommunen ska ge bra förutsättningar för att starta och driva företag.

Vissa frågor kräver ett mer långsiktigt systematiskt arbete. Det handlar inte minst om hållbarhetsfrågorna. Så väl ekonomisk hållbarhet som social och miljömässig. Den gröna omställningen måste ta fart. Jag vill se solceller på taken, ett klimat- och energismart byggande, fler laddboxar och fortsatt arbete för en giftfri verksamhet. Jag vill ta bort onödiga engångsartiklar i plast och minska matsvinnet i våra kök.

Vi behöver en nationell politik som värnar skogsägarnas äganderätt, som stödjer övergången till en bioekonomi och som gynnar de gröna näringarna som är så viktiga i vår kommun. Vi behöver en grön regeringspolitik som samspelar med vår lokala politik. Centerpartiet har nationellt föreslagit ett skatteavdrag likt ROT/RUT när du skaffar solceller, solvärme, hemmaladdare av elbilar eller lagring av el samt slopad skatt för egenanvändning av solel.

Jag vill inte straffa bilen och stoppa utvecklingen, utan i stället stoppa utsläppen. Jag ser behov av utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar. Jag vill också att det finns goda möjligheter till arbets- och studiependling med bra kollektivtrafik till och från kommunen.

Med heltäckande fiberutbyggnad i vår kommun kan vi nu sätta fart på den digitala transformationen. Digitaliseringen för med sig stärkt trygghet och bättre tillgång på varor och service i hela kommunen.

Långsiktiga frågor betyder inte att man ska skjuta upp beslut, utan många gånger krävs det att vi agerar nu. Jag och Centerpartiet i Aneby är redo att fortsätta agera och ta ansvar – både på kort och på lång sikt!

Därför ska du rösta på Centerpartiet den 9 september!