• / Nyheter
  • / Aneby Bostäder inför Huskurage

Aneby Bostäder inför Huskurage

Som ett led i att förebygga våld som sker i hemmet har Aneby Bostäder beslutat att införa Huskurage, en metod som går ut på att ge grannar verktyg för agera om de misstänker att någon far illa. Initiativet kommer från Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande. - Att grannar reagerar när något inte verkar stämma kan vara livsavgörande, säger Allen.

Det uppskattas att runt 20 personer i Sverige varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är ett av de fyra jämställdhetspolitiska målen och något som hela samhället aktivt måste kämpa för att uppnå. Utöver våldet som vuxna utövar, uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld.

- För Alliansen i Aneby är det angeläget att bidra till att uppnå målet, men att bekämpa mäns våld mot kvinnor är dock inte bara att uppfylla ett jämställdhetspolitiskt mål. Det är också att rädda liv. Huskurage är en viktig del i det arbetet, säger Beata Allen.

Geom att medvetandegöra vikten av civilkurage i bostadsbolag och bostadsrättsföreningar, så kallat Huskurage, går våldet delvis att förhindras. Huskurage är en metod framtagen av föreningen med samma namn.

Att styrelsen för Aneby Bostäder nu har beslutat att inflöra Huskurage är ett viktigt steg i arbetet med att skapa trygghet och rädda liv. Att leva i trygghet är en mänsklig rättighet som skall gälla alla individer. Information om Huskurage-policyn och vad du ska göra om du misstänker att någon av dina grannar riskerar att fara illa, kommer inom kort att spridas till alla hyresgäster.

Om Huskurage
Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa.

Att införa Huskurage handlar om att anta en policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro för våld.

Här kan du läsa mer om Huskurage: http://huskurage.se/