Att möjliggöra ungas delaktighet i Aneby kommun

När ungdomar visar intresse för att engagera sig i lokalsamhället vill vi vara där för att möta upp och ta emot de idéer som föds. Ett enkelt sätt att föra fram en idé är att ta pennan eller tangentbordet och skriva några rader för att sedan skicka in förslaget till kommunen som ett medborgarförslag.

För inte så länge sedan hanterade kommunfullmäktige i Aneby ett medborgarförslag som hade skickats in av ett gäng yngre killar med ett stort intresse för bmx-cykling. Även om det var med stöd av en förälder vet vi att önskemålet kom från grabbarna själva. De önskade sig en plats i tätorten där de kunde få bygga en enkel bana med lite hinder. "En bana av grus eller jord att cykla på med diverse gupp och doserade kurvor" löd den inledande texten.

Vi tror mycket på att unga själva får vara med och påverka sin närmiljö. Det är det som skapar engagemang och tilltro till samhället. Vill vi ha ett gott demokratiskt samhälle, både nu och i framtiden, då måste vi också skapa förutsättningar för ungas engagemang och delaktighet. Att unga själva känner att de har makt och inflytande över sin vardag och kan vara med och påverka är oerhör viktigt.

– Allt behöver inte vara stora projekt utan det är ofta det lilla som kan göra skillnad, säger Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande.

Hur gick det med medborgarförslaget då?

Medborgarförslaget om en BMX-bana skickades in i juni i år. När det handlar om ungas idéer vet vi att det är här och nu som gäller. Det går inte att vänta ett år med ett svar. Därför hanterades förslaget omgående och redan i oktober klubbade kommunfullmäktige ett svar. Men beskedet till ungdomarna dröjde inte lika länge, de hade redan på sensommaren fått besked om att kommunen hade en positvi inställning till förslaget. En plats hade setts ut och dialog med de involverade hade inletts. Banan skulle byggas av cyklisterna själva, med lite hjälp av föräldrar. Nu hoppas vi att platsen blir till stor glädje för cykelälskande tjejer och killar.