Kommunfullmäktige sist ut med distansdeltagande

I dag genomför kommunfullmäktige i Aneby kommun årets sista sammanträde. För första gången i Anebys historia sker mötet med i princip alla ledamöter på distans. Endast kommunfullmäktiges presidium och sekreterare sitter i sammanträdesrummet. - Ett stort kliv är taget vad gäller den digitala mognaden i hela samhället, inte minst bland gruppen förtroendevalda, säger Lars-Erik Fälth (C), kommunfullmäktiges ordförande.

Den 7 december höll kommunstyrelsen i Aneby det första digitala sammanträdet någonsin, samtliga ledamöter deltog på distans, helt enligt de strikta rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdade för Jönköpings län den 3 november. Förutom lite tekniska problem inledningsvis löpte sammanträdet på oväntat bra. Kommunstyrelsesammanträdet var starten för politiska sammanträden med distansdeltagande i vår kommun. Både utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har följt efter och i dag är det alltså kommunfullmäktiges tur.

För att kunna genomföra sammanträden med deltagande på distans måste fullmäktige först fatta beslut om att tillåta detta, enligt Kommunallagen 5 kap 16 § och 6 kap 24 §. Deltagande måste i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sätt så att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Samma regler gäller för sammanträden både i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd.

- Det känns bra att ha tagit steget fullt ut med distansdeltagande. Det krävdes en del planering och utbildning av ledamöter men allt har flytit på bra. Vi måste dock ha en förberedelse för att ledamöter kan få tekniska problem under mötet och om en eller flera ledamöter tappar kontakt eller försvinner ur bild måste sammanträdet ajouneras, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Både Lars-Erik Fälth och Beata Allen räknar med att genomföra sammanträden med distansdeltagande även under första delen av 2021.