Alliansen i Aneby hälsar god jul med en summering i halvtid

Vi vill så här i halvtid stanna upp en stund för att summera det vi inom Alliansen i Aneby har åstadkommit gemensamt. 2020 blev ett mycket speciellt år som har påverkat oss alla. Både som individer och som organisationer. Fokus på pandemin har inneburit att vissa frågor helt enkelt har fått prioriteras ned.

Det har nu gått två år sedan valet 2018 då Alliansen i Aneby fick fortsatt förtroende att leda kommunen i ytterligare fyra år. Det har varit två intensiva år som har präglats av arbetet med att få en ekonomi i balans. I år har även den pågående pandemin inneburit ändrat fokus i samtliga verksamheter.

2018 tog Alliansen i Aneby fram ett gemensamt program som är vägledande för satsningar och prioriteringar under denna mandatperiod. Ekonomi i balans är högt prioriterat även i detta program, en ekonomi i balans är en förutsättning för att säkra att pengarna räcker till välfärdsuppdraget. Alla måste ta ansvar och ställa kostnader mot värde och behov.

Vi går i rätt riktning

När halva mandatperioden har gått är det läge att kika på hur väl vi har lyckats med att möta de viljeinriktningar som vi har pekat ut som prioriterade för ett gott liv i en hållbar växande kommun.

Åtgärder för en ekonomi i balans, stärkta kontaktytor mellan kommun och näringsliv, utbyggnad av Vireda skola, uppstart av Hälsocenter, stärkt samverkan med civilsamhället, Agenda 2030, förnyat fordonsflottan med elhybridbilar, förebyggande arbetet både vad gäller unga och vuxna, säkrare trafikmiljöer samt insatser för att stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare, detta är et axplock av det som är genomfört.

I rapporten, som du når via länken längre ned på sidan, kan du ta del av en sammanfattning av vad Alliansen har åstadkommit. Sammanfattningen utgår från de tre perspektiven som också återfinns i Alliansens gemensamma program för 2019-2022;

Den hållbara kommunen

  1. Säkra att våra gemensamma resurser räcker till för välfärdsuppdraget gentemot våra invånare.
  2. Utveckla samverkan mellan offentlig, privat och ideell/idéburen sektor.
  3. Aneby kommun ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare.

Den växande kommunen

  1. Främja företags förutsättningar att växa och utvecklas i hela kommunen.
  2. Skapa förutsättningar för tryggt boende genom hela livet.

Den omsorgsfulla kommunen

  1. Satsa på välfärdsteknik inom vård och omsorg
  2. Ungdomar och vuxna i utanförskap ska ges möjlighet att utveckla förmågor och kunskaper för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Halvtidsuppföljning 2019-2020

Läs rappporten om halvtidsuppföljningen här. , 239.4 kB.

 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Alliansen i Aneby!